OŚ.6220.1.5.2022.IB budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działce o nr ewid. 562 w Strykowie, gmina Stęszew