OŚ.6220.18.2022.MS budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr 205 w Dymaczewie Nowym