OŚ.6220.20.2023.MS Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 48/2 w miejscowości Sowinki