Informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 19 ust. 6 i 7a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochorny Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) podaje do publicznej wiadomości wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 
Wykaz prowadzony jest przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie i dostępny jest pod następującymi adresami internetowymi:
 
Dla spraw wszczętych do 31 grudnia 2018 r. http://www.ekokarty.pl/wykaz/mosina
   
Dla spraw wszczętych od 1 stycznia 2019 r. http://ekokarty.mosina.pl