Informacje o udzielonej pomocy publicznej

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej
 
Treść ogłoszenia

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej
 
Abraszkiewicz Przemysław
Alankiewicz Marek
Baraniak Aneta
Bartkowiak Damian
Bekas Wojciech
Berger Zbigniew
Błoszyk Julian
Bocian Marian
Borak Urszula
Borowski Tadeusz
Bukczyński Wojciech
Chorzępa Tadeusz
Cyrańki Zdzisław
Dera Michał
Dłubała Dariusz
Dudziak Wiktor
Ebelewicz Katarzyna
Filipiak Mariusz
Foltyn Małgorzata
Frankiewicz Jan
Frąckowiak Marcin
Frątczak Irena
Garasz Jacek
Glinkowski Waldemar
Głąbik Piotr
Gramza Alina
Gruszczyński Szczepan
Gumpert Przemysław
Haponik Andrzej
Hanke Roman
Hipś Konstanty
Hoffa Damian
Ignaszewski Marek
Ignaszewski Piotr
Jabłecki Roman
Jagła Patryk
Janicki Przemysław
Jankowiak Witold
Jankowiak Monika
Jurga Agnieszka
Kaczmarek Roman
Kaczmarek Monika
Kaptur Tomasz
Karalus Stanisław
Kazyaka Ryszard
Kozyka Marek
Kiszka Zbigniew
Klak Magdalena
Klauziński Andrzej
Klem Krystyna
Konopka Andrzej
Kopeć Stanisław
Koralewski Stanisław
Koralewski Zbigniew
Korcz Andrzej
Kosakowski Jakub
Kosakowski Paweł
Kosakowski Tomasz
Krzyżaniak Marian
Kubiak Włodzimierz
Kucharczak Krzysztof
Kugiejko Leszek
Kurkowiak Andrzej
Kurkowiak Krzysztof
Kurkowiak Marcin
Lemańska Małgorzata
Lemierz Ryszard
Lulka Justyna
Łyczyński Stanisław
Machyńska- Potocka Irena
Maciejewski Henryk
Majątek Rogalin Sp. z o.o.
Majchrzycka Krystyna
Majchrzycki Bogusław
Marcinkowski Krzysztof
Matecki Tadeusz
Matuszak Kazimierz
Matuszewski Florian
Miazga Mirosław
Miedzianek Janusz
Morawski Jarosław
Niemczal Marek
Niemczal Przemysław
Niemczal Tadeusz
Niemczal Zbigniew
Nijak Zenon
Nowaczyk Henryk
Nowak Andrzej
Nowak Grzegorz
Nowak Jolanta
Nowicki Dariusz
Nowicki Piotr
Olejnik Grzegorz
Organiściak Józef
Organiściak Marek
Organiściak Piotr
Osiecki Piotr
Osiecki Szymon
Osuch Jan
Osuch Krzysztof
Pabiszak Danuta
Pakuła Andrzej
Pawela Jan
Pawlicki Marian
Piasecki Bogdan
Piasna- Krasińska Lidia
Piotrowski Bogdan
Piotrowski Grzegorz
Pniewska Anna
Polak- Grynia Barbara
Potocka Lucyna
Potocki Gracjan
Przybylski Juliusz
Przybylski Krzysztof
Ptaszyński Jacek
Ptaszyński Paweł
Rachański Wincenty
Raszewski Zbigniew
Ratajczak Paweł
Rogal Marek
Krosno RSP
Romanowski Witold
Rozmiarek Grażyna
Rozmiarek Krzysztof
Rozmiarek Paweł
Sianos Jan
Skrzypczak Karol
Skubich Grzegorz
Słomiński Jan
Słomiński Tomasz
Słupinski Zenon
Smolińska Patrycja
Stanisławski Leszek
Stawik Marta
Stawny Paweł
Sternal Maria
Strojny Sławomir
Stróżyk Paweł
Sulejowska Jolanta
Szablewski Piotr
Szabo Waldemar
Szaroleta Andrzej
Szczepaniak Adam
Szczepaniak Paweł
Szczygieł Ryszard
Szeszuła Marek
Szeszuła Przemysław
Szmania Jacek
Sznura Marcin
Sznura Marek
Szyk Henryk
Szyk Marian
zymczak Józef
Śliwa Przemysław
Tokarski Telesfor
Tomczak Andrzej
Tomczak Marek
Tomczak Michał
Tomczak Paweł
Twardowska Aleksandra
Twardowski Paweł
Waligóra Albert
Waligóra Paweł
Walkowiak Erazm
Wiązek Waldemar
Wojciechowska Maria
Wojciechowski Ireneusz
Wojciechowski Łukasz
Wojciechowski Paweł
Woźna Alicja
Wróblewska Halina
Wrzesiński Krzysztof
Wrześniewski Marek
Zagórski Mateusz
Zastrożny Marian
Zastrożny Przemysław
Zawadzka Renata
Zuchowicz Karina
Michalski Miron
Limaro A. Tymińska, Mania Sp. Z o.o.
Rybczyński Marek
Chmialarz Maciej
Głowacka Teresa
Walenciak Andrzej
Dubski Tomasz
Stucki Mirosław
Rembowska Marianna
Czerniawki Zdzisław
Siejek Hanna
Rembowski Wojciech
Skoracka Mieczysława
Biernaczyk Teresa
Bzdęga Bogusław
Fiołka Ewa
Marciniak Tadeusz
Mrowiński Robert
Wojciechowski Adrian
Mielcarek Ksawery
Piskorska Hanna
Maciej i Anna Nowakowscy s. c.
Gajda Czesław
Szulc Tadeusz
Fornalik Dariusz
Ratajczak Beata
Wiza Agnieszka
Szarawaga Natalia
Gerke Krzysztof
Kajda Michał        

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016 r.
 
Lp. Imię i nazwisko podatnika Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami Przyczyna umorzenia
1 Tadeusz Pieprzyk 547,00 Ważny interes podatnika
2 Krzysztof Skrzypczak 2 816,64 Ważny interes podatnika
3 Andrzej Ziubrak 2 445,90 Ważny interes podatnika
4 Przemysław Janicki 527,00 Ważny interes podatnika- susza
5 Magdalena Plich 609,00 Ważny interes podatnika
6 Maria Częścik 542,00 Ważny interes podatnika
7 Dorota Rybarczyk 524,40 Ważny interes podatnika
  Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Anna Konieczna.  
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Dariusz Kuczma,
- Aneta Dżażdżyńska.    

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2015 r.
 
Lp.
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
1
Maria Częścik
2 248,00
Ważny interes podatnika
2
Dorota Rybarczyk
884,00
Ważny interes podatnika
3
Czesław Gierczyk
1 374,40
Ważny interes podatnika
4
Wiesław Legenza
576,80
Ważny interes podatnika
5
Aneta Paśka- Dukat
1 089,00
Ważny interes podatnika
6
Mikołaj Knast
858,00
Ważny interes podatnika
7
Maria Neumann
521,00
Ważny interes podatnika
 
Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Mirosława Radek.
 
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Danuta Łazuk,
- Dorota Rybarczyk,
- Violetta Bartnikowska,
- Anna Siemaszko- Szmyd.
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2015 udzielono pomocy publicznej
 

 1. Abraszkiewicz Przemysław
 2. Alankiewicz Marek
 3. Baraniak Aneta
 4. Bartkowiak Damian
 5. Bekas Wojciech
 6. Berger Zbigniew
 7. Bernacki Karol
 8. Błoszyk Julian
 9. Bocian Marian
 10. Borak Urszula
 11. Borowski Tadeusz
 12. Bukczyńska Beata
 13. Bukczyński Wojciech
 14. Chorzępa Tadeusz
 15. Cyrańki Zdzisław
 16. Dera Michał
 17. Dłubała Dariusz
 18. Dłubała Paweł
 19. Dudziak Wiktor
 20. Filipiak Mariusz
 21. Foltyn Małgorzata
 22. Frankiewicz Jan
 23. Frąckowiak Marcin
 24. Frątczak Irena
 25. Glinkowski Waldemar
 26. Głąbik Piotr
 27. Gramza Alina
 28. Gruszczyński Szczepan
 29. Haponik Andrzej
 30. Hanke Roman
 31. Hipś Konstanty
 32. Hoffa Damian
 33. Ignaszewski Marek
 34. Ignaszewski Piotr
 35. Jabłecki Roman
 36. Jagła Patryk
 37. Janicki Przemysław
 38. Jankowiak Witold
 39. Jurga Agnieszka
 40. Kaczmarek Roman
 41. Kaptur Tomasz
 42. Karalus Stanisław
 43. Kazyaka Ryszard
 44. Kozyka Marek
 45. Kiszka Zbigniew
 46. Klak Magdalena
 47. Klauziński Andrzej
 48. Konopka Andrzej
 49. Kopeć Stanisław
 50. Koralewski Bogdan
 51. Koralewski Stanisław
 52. Koralewski Zbigniew
 53. Korcz Andrzej
 54. Kosakowski Jakub
 55. Kosakowski Paweł
 56. Kosakowski Tomasz
 57. Krzyżaniak Marian
 58. Kubiak Włodzimierz
 59. Kucharczak Violetta
 60. Kugiejko Leszek
 61. Kurkowiak Andrzej
 62. Kurkowiak Krzysztof
 63. Kurkowiak Marcin
 64. Lemańska Małgorzata
 65. Lemierz Ryszard
 66. Leśniewicz Stanisław
 67. Łyczyński Stanisław
 68. Machyńska- Potocka Irena
 69. Maciejewski Henryk
 70. Majątek Rogalin Sp. z o.o.
 71. Majchrzycki Kazimierz
 72. Marcinkowski Krzysztof
 73. Matecki Tadeusz
 74. Matuszak Kazimierz
 75. Miedzianek Janusz
 76. Morawski Jarosław
 77. Niemczal Tadeusz
 78. Niemczal Przemysław
 79. Niemczal Zbigniew
 80. Nijak Zenon
 81. Nowaczyk Henryk
 82. Nowak Andrzej
 83. Nowak Grzegorz
 84. Nowak Jolanta
 85. Nowicki Dariusz
 86. Nowicki Piotr
 87. Olejnik Grzegorz
 88. Organiściak Józef
 89. Organiściak Marek
 90. Organiściak Paweł
 91. Organiściak Piotr
 92. Osuch Mieczysław
 93. Pawela Jan
 94. Pawlicki Marian
 95. Piasecki Bogdan
 96. Piasecki Jacek
 97. Piasna- Krasińska Lidia
 98. Piotrowski Bogdan
 99. Piotrowski Grzegorz
 100. Pniewska Anna
 101. Polak- Grynia Barbara
 102. Potocka Lucyna
 103. Potocki Gracjan
 104. Potocki Hieronim
 105. Przybylski Krzysztof
 106. Przybylski Zygmunt
 107. Ptaszyński Jacek
 108. Rachański Wincenty
 109. Raszewski Zbigniew
 110. Ratajczak Paweł
 111. Rogal Marek
 112. Krosno RSP
 113. Romanowski Witold
 114. Rozmiarek Grażyna
 115. Rozmiarek Krzysztof
 116. Rozmiarek Paweł
 117. Skrzypczak Karol
 118. Słomiński Jan
 119. Słomiński Tomasz
 120. Słupinski Zenon
 121. Smolińska Patrycja
 122. Sołtysiak Czesław
 123. Stachowska Regina
 124. Stanisławski Leszek
 125. Stawny Paweł
 126. Sternal Maria
 127. Strojny Sławomir
 128. Stróżyk Paweł
 129. Sulejowska Jolanta
 130. Szabo Waldemar
 131. Szaroleta Andrzej
 132. Szczepaniak Adam
 133. Szczepaniak Paweł
 134. Szczygieł Ryszard
 135. Szeszuła Marek
 136. Szeszuła Włodzimierz
 137. Szmania Jacek
 138. Sznura Marcin
 139. Sznura Stefan
 140. Szyk Henryk
 141. Szyk Marian
 142. Szymczak Józef
 143. Śliwa Przemysław
 144. Tokarski Telesfor
 145. Tomczak Andrzej
 146. Tomczak Marek
 147. Tomczak Marian
 148. Tomczak Michał
 149. Tomczak Paweł
 150. Twardowski Paweł
 151. Waligóra Albert
 152. Waligóra Paweł
 153. Waligóra Waldemar
 154. Walkowiak Erazm
 155. Wiązek Beata
 156. Wiązek Waldemar
 157. Wojciechowska Magdalena
 158. Wojciechowski Ireneusz
 159. Wojciechowski Łukasz
 160. Wojciechowski Paweł
 161. Woźna Alicja
 162. Wróblewska Halina
 163. Wrzesiński Janusz
 164. Wrzesiński Krzysztof
 165. Wrześniewski Marek
 166. Zagórski Mateusz
 167. Zalas Mariusz
 168. Zalewski Przemysław
 169. Zastrożny Marian
 170. Zastrożny Przemysław
 171. Zieliński Adam
 172. Zuchowicz Karolina
 173. Zawadzka Renata
 174. Markowska Beata
 175. Baraniak Aneta
 176. Niemczal Przemysław
 177.  Kałek Krzysztof
 178. Limaro A. Tymińska, Mania Sp. Z o.o.
 179. Krzysztof Stern
 180. Jarmuszczak Jolanta
 181. Mazierska Beata
 182. Skrobiszewski Mariusz
 183. Bartoszek Lucjan
 184. POLMOZBYT Sp. J. Cz. Witek, D.Jakubiak, Z. Przybylski
 185. Wolarczak Żaneta
 186. Walenciak Andrzej
 187. Szymański Michał
 188. Mańczak Marcin
 189. Łyczyńska Agnieszka
 190. Biermaczyk Teresa
 191.  Marciniak Tadeusz
 192. Ratajczak Beata
 193. Milińska Alicja
 194. Fiołka Ewa
 195. Jarmuszkiewicz Jolanta
 196. Norbert Łabęda, Radosław Łabęda
 197. Stańska Maria
 198. Bartoszek Lucjan
 199. Niewodowska Barbara
 200. Górczak Jarosław
 201. Lewandowska Halina
 202. Kurkowska Agnieszka
 203. Szaj Ireneusz
 204. Łusakowska Alicja
 205. Woźnicka Małgorzata
 206. Wiza Agnieszka
 207. Bzdęga Bogusław
 208. Wudarczak Tadeusz

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia w 2014 r.
 
Lp.
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
1
Maria Częścik
948,00
Ważny interes podatnika
2
Piotr Olejnik
9 125,00
Ważny interes podatnika
3
Małecki Tadeusz
530,00
Ważny interes podatnika
4
Mariola Ganske- Maćkiewicz
516,00
Ważny interes podatnika
5
Aneta Zdrenka
1 627,40
Ważny interes podatnika
 
Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Elżbieta Kubiak,
- Anna Rychlewicz,
 
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Violetta Bartnikowska,
- Beata Chudy,
- Stanisław Grudziński,
- Jerzy Pajzert,
- Tadeusz Kędziora,
- Anna Siemaszko- Szmyd.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomoś

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej
 

AbraszkiewiczPrzemysław                                                                                                                                               Alankiewicz Marek
Baraniak Aneta
Bartkowiak Damian
Bekas Wojciech
Berger Zbigniew
Bernacki Karol
Błoszyk Julian
Bocian Marian
Borak Urszula
Borowski Tadeusz
Bukczyńska Beata
Chorzępa Tadeusz
Dłubała Dariusz
Dłubała Paweł
Dudziak Wiktor
Foltyn Wojciech
Frankiewicz Jan
Frąckowiak Marcin
Frątczak Irena
Głąbik Piotr
Gramza Alina
Gruszczyński Szczepan
Gumpert Przemysław
Haponik Andrzej
Hanke Roman
Hipś Konstanty
Hoffa Damian
Ignaszewski Marek
Ignaszewski Piotr
Jabłecki Roman
Jagła Patryk
Janicki Przemysław
Jankowiak Witold
Jurga Agnieszka
Kaczmarek Maciej
Kaczmarek Roman
Kaptur Tomasz
Kazyaka Ryszard
Kozyka Marek
Karalus Stanisław
Kiszka Zbigniew
Klak Magdalena
Klauziński Andrzej
Klemm Krystyna
Konopka Andrzej
Kopeć Stanisław
Koralewski Bogdan
Koralewski Stanisław
Korcz Andrzej
Kosakowski Jakub
Kosakowski Paweł
Kosakowski Tomasz
Kozłowski Jerzy
Krzyżaniak Marian
Kubiak Włodzimierz
Kucharczak Violetta
Kucharczyk Jacek
Kukiełko Leszek
Kurkowiak Andrzej
Kurkowiak Krzysztof
Kurkowiak Marcin
Lemańska Małgorzata
Lemierz Ryszard
Leśniewicz Stanisław
Łyczyński Stanisław
Machyńska- Potocka Irena
Maciejewski Henryk
Majątek Rogalin Sp. z o.o.
Majchrzycka Krystyna
Majchrzycki Bogusław
Majchrzycki Kazimierz
Marcinkowski Krzysztof
Matecki Tadeusz
Matuszak Kazimierz
Miedzianek Janusz
Morawski Jarosław
Niemczal Tadeusz
Niemczal Przemysław
Niemczal Zbigniew
Nijak Zenon
Nowaczyk Henryk
Nowak Andrzej
Nowak Grzegorz
Nowicki Piotr
Olejnik Grzegorz
Organiściak Józef
Organiściak Marek
Organiściak Paweł
Organiściak Piotr
Osiecki Piotr
Osuch Mieczysław
Pawlicki Marian
Piasecki Bogdan
Piasecki Piotr
Piasna- Krasińska Lidia
Piotrowski Bogdan
Piotrowski Grzegorz
Polak- Grynia Barbara
Potocka Lucyna
Potocki Gracjan
Potocki Hieronim
Przybylski Krzysztof
Przybylski Zygmunt
Ptaszyński Jacek
Rachański Wincenty
Raszewski Zbigniew
Ratajczak Paweł
Ratajszczak Antonii
Rogal Marek
Krosno RSP
Romanowski Witold
Rozmiarek Grażyna
Rozmiarek Krzysztof
Rozmiarek Marek
Rozmiarek Paweł
Skrzypczak Karol
Słoma Jan
Słoma Kazimierz
Słomiński Jan
Słomiński Tomasz
Słupinski Zenon
Smolińska Patrycja
Sołtysiak Czesław
Sroczyńska Ewa
Stachowska Regina
Stanisławski Leszek
Stawny Paweł
Sternal Maria
Strojny Sławomir
Sulejowska Jolanta
Szabo Waldemar
Szaroleta Andrzej
Szczepaniak Adam
Szczepaniak Paweł
Szczygieł Ryszard
Szeszuła Marek
Szeszuła Włodzimierz
Szmania Jacek
Sznura Marcin
Sznura Stefan
Szyk Henryk
Szyk Marian
Szymczak Józef
Śliwa Przemysław
Tokarski Telesfor
Tomczak Andrzej
Tomczak Marek
Tomczak Marian
Tomczak Paweł
Twardowski Paweł
Waligóra Albert
Waligóra Paweł
Waligóra Waldemar
Walkowiak Erazm
Wiązek Waldemar
Wojciechowska Maria
Wojciechowski Ireneusz
Wojciechowski Łukasz
Wojciechowski Marek
Wojciechowski Paweł
Woźna Alicja
Wróblewska Halina
Wrzesiński Krzysztof
Wrześniewski Marek
Zagórski Mateusz
Zalas Mariusz
Zalewski Przemysław
Zastrożny Marian
Zastrożny Przemysław
Zawadzka Renata
Justyna Błaszkowiak
Andrzej Walenciak
Tadeusz Szulc
Tadeusz Marciniak
Dariusz Formalik
Beata Mazierska
Mielcarek Auto Części
Tomasz Kachlicki
Przedsiębiorstwo Produkcji Spożywczej Frykas Sp.
Krzysztof Fórmanowicz
Barbara Lange
ANTON ROCHR Sp. z o.o.
Józef Kaczmarek
Paweł Typański
Firma Wójcik i Wójcik Sp. Jawna
Zenon Krakowski
Lidmar Marek Skrobiszewski
Miron Michalski
Mielcarek Auto Opony Części
Krzysztof Stern
Manuela Michalak
Mosina Lisewska
Norbert Łabenda
Maciej Piasecki Mechanika Pojazdowa Sp. Cywilna Matysiak
Błaszkowiak Jacek
Szulc Tadeusz
Borkowska Jolanta
Wudarczak Tadeusz
Chmielarz Maciej
Gregorowicz Wiesława
Fiołka Ewa
Jolanta Jarmuszkiewicz
Teresa biernaczyk
TRUCK-GUM s.c.
Andrzej Walenciak
Tomasz Kosakowski
 
 

Wykaz osób fizycznych i prawnych w 2013 r. udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2013 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko podatnika

Kwota umorzonego podatku

Przyczyna umorzenia

1

Marzena Czernik

1 955,00

Ważny interes podatnika

2

Maria Częścik

900,00

Ważny interes podatnika

3

Piotr Hyżak

5 202,00

Ważny interes podatnika

4

Małgorzata Kubiak- Gronek

577,00

Ważny interes podatnika

5

Danuta Łazuk

552,00

Ważny interes podatnika

6

Krystian Nowakowski

646,00

Ważny interes podatnika

7

Jerzy Pajzert

1 173,00

Ważny interes podatnika

8

Dagmara Ratajszczak

590,00

Ważny interes podatnika

9

Małgorzata Sroka

596,00

Ważny interes podatnika

10

Bogdan Zalewski

582,80

Ważny interes podatnika

 

Michał Jakubowski

1 096,70

Ważny interes podatnika

 

Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:

- Gertruda Ratajszczak,

- Bogdan Piotrowski.

 

Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:

- Aleksandra Kawczyńska,

- Paweł Kardasz,

- Roman Piotrowski,

- Ewa Pańczyna,

- Andrzej Kociemba,

- Barbara Dera,

- Anna Giż,

- Barbara Lange.


Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej

 


 

Abraszkiewicz Ewa     

Abraszkiewicz Przemysław                                                                                                                                                                                   

Alankiewicz Marek

Baraniak Aneta

Bekas Wojciech

Berger Zbigniew

Bernacki Karol

Błoszyk Julian

Borowski Tadeusz

Bukczyńska Beata

Chorzępa Tadeusz

Dłubała Dariusz

Dłubała Paweł

Dudziak Wiktor

Foltyn Wojciech

Frankiewicz Jan

Frąckowiak Marcin

Frątczak Irena

Glinkowski Waldemar

Głąbik Piotr

Gramza Alina

Gruszczyński Szczepan

Haponik Andrzej

Hanke Roman

Hipś Konstanty

Hoffa Damian

Ignaszewski Piotr

Jabłecki Roman

Jagła Patryk

Janicki Przemysław

Jankowiak Witold

Jurga Agnieszka

Kaczmarek Maciej

Kaczmarek Roman

Kaptur Tomasz

Kazyaka Ryszard

Kozyka Marek

Karalus Stanisław

Kiszka Zbigniew

Klauziński Andrzej

Klemm Krystyna

Konopka Andrzej

Kopeć Stanisław

Koralewski Bogdan

Koralewski Stanisław

Korcz Andrzej

Kosakowski Paweł

Kozłowski Jerzy

Krzyżaniak Marian

Kubiak Włodzimierz

Kucharczak Violetta

Kucharczyk Jacek

Kukiełko Leszek

Kurkowiak Andrzej

Kurkowiak Marcin

Lemańska Małgorzata

Lemierz Ryszard

Leśniewicz Stanisław

Łyczyński Stanisław

Machyńska- Potocka Irena

Maciejewski Antoni

Majątek Rogalin Sp. z o.o.

Majchrzycka Krystyna

Majchrzycki Bogusław

Majchrzycki Kazimierz

Marcinkowski Krzysztof

Matecki Tadeusz

Matuszak Kazimierz

Miazga Mirosław

Miedzianek Janusz

Morawski Jarosław

Niemczal Marek

Niemczal Tadeusz

Niemczal Przemysław

Niemczal Zbigniew

Nijak Zenon

Nowaczyk Henryk

Nowak Andrzej

Nowak Grzegorz

Nowicki Piotr

Olejnik Grzegorz

Organiściak Marek

Organiściak Paweł

Organiściak Piotr

Osiecki Piotr

Osuch Jan

Osuch Mieczysław

Osóch Przemysław

Pawlicki Marian

Piasecki Bogdan

Piasecki Jacek

Piasecki Piotr

Piotrowski Bogdan

Piotrowski Grzegorz

Polak- Grynia Barbara

Potocka Lucyna

Potocki Gracjan

Potocki Hieronim

Przybylski Janusz

Przybylski Krzysztof

Przybylski Zygmunt

Ptaszyński Jacek

Rachański Wincenty

Raszewski Zbigniew

Ratajczak Paweł

Ratajszczak Antonii

Rogal Marek

Krosno RSP

Romanowski Witold

Rozmiarek Bronisław

Rozmiarek Krzysztof

Rozmiarek Marek

Rozmiarek Paweł

Skrzypczak Karol

Słoma Jan

Słoma Kazimierz

Słomiński Jan

Słomiński Tomasz

Słupinski Zenon

Smolińska Patrycja

Sroczyńska Ewa

Stanisławski Leszek

Stawny Paweł

Sternal Bogusław

Strojny Sławomir

Sulejowska Jolanta

Szabo Waldemar

Szaroleta Andrzej

Szczepaniak Adam

Szczepaniak Paweł

Szczygieł Ryszard

Szeszuła Marek

Szeszuła Włodzimierz

Szmania Jacek

Sznura Marcin

Sznura Stefan

Szyk Henryk

Szyk Marian

Szymczak Józef

Śliwa Przemysław

Tabaczma Krzysztof

Taciak Sławomir

Tokarski Telesfor

Tomczak Andrzej

Tomczak Marek

Tomczak Marian

Tomczak Paweł

Twardowski Paweł

Waligóra Albert

Waligóra Paweł

Waligóra Waldemar

Walkowiak Erazm

Wiązek Waldemar

Wojciechowska Maria

Wojciechowski Ireneusz

Wojciechowski Łukasz

Wojciechowski Marek

Wojciechowski Paweł

Wójciak Marian

Wróblewska Halina

Wrzesiński Janusz

Wrzesiński Krzysztof

Wrześniewski Marek

Zagórski Mateusz

Zastrożny Marian

Zastrożny Przemysław

Zawadzka Renata

Zuchowicz Karina

Wojciechowski Adam

Baraniak Zbigniew

Czajka Małgorzata

A&C Sklep Spożywczo- Przemysłowy

Milińska Alicja

Rembowska Marianna

Matysiak Wojciech

Nowak Zbigniew

Rudnicka Hanka

Fiołka Ewa

A.i M. Szymańscy

Gajda Czesław

Skrzypczak Zenon

Szwarc Katarzyna

Łysakowska Hanna

Rembowska Marianna

Marciniak Tadeusz

Michalak Manuela

Walenciak Andrzej

Mazierska Beata

Niewiadomska Barbara

Tórz Joanna i Jacek

Bednarczyk Teresa

Matuszewski Andrzej

Dopierała Jacek

P.P.U.R.B. HIRMARK S. C.

Szymczak Marzena

Piasecki Maciej

Wojciechowski Adrian

Walkowiak Robert

Bobrowska Jolanta

Smolarek Edyta

Nowakowski Franciszek

Gołembiowscy Genowefa i Roman

Marosz Ewa

Śiemiątkowska Małgorzata

Czerwiński Stanisław

Bzdręga Stanisław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę


Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2012 r.


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 
 1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku (w zł)
Przyczyna umorzenia
Danuta Banaszak
1205,39
ważny interes podatnika
Krystyna Mądrecka
580,00
ważny interes podatnika
Danuta Michałowska
623,00
ważny interes podatnika
Stefan Malak
719,00
ważny interes podatnika
Krystyna Kubiak
668,00
ważny interes podatnika
Izabela Matuszewska
592,00
ważny interes podatnika
Anna Giż
980,00
ważny interes podatnika
Władysław Smok
812,20
ważny interes podatnika
Zbigniew Wolski
740,00
ważny interes podatnika
Krzysztof Nowakowski
1026,00
ważny interes podatnika
Ewa Jujeczka
984,00
ważny interes podatnika
Andrzej Szmyd
549,00
ważny interes podatnika
Małgorzata Kłos
681,00
ważny interes podatnika
Piotr Hyżak
939,00
ważny interes podatnika
Maria Częścik
519,00
ważny interes podatnika
Włodzimierz Nowak
4740,30
ważny interes podatnika
Waldemar Unijewski
1744,72
ważny interes publiczny
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
988,00
ważny interes podatnika
Tadeusz Niemczal
5391,00
ważny interes podatnika
Michał Jakubowski
6229,00
ważny interes podatnika
Krzysztof Nowakowski
1146,00
ważny interes podatnika
Zakład Usług Komunalnych
4383,00
ważny interes podatnika
 
 1. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
 • Maria Neumann,
 • Joanna Madej,
 • Teresa Jakubowska,
 • Ludwika Radowicz,
 • Eugeniusz Krzywicki.
 • Karolina Otrząsek
 • Beata i Michał Wojciechowscy,
 • Sylwia Tomkowiak.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2011 udzielono pomocy publicznej
 
 • Abraszkiewicz Ewa  
 • Abraszkiewicz Przemysław
 • Alankiewicz Marek
 • Andrzejewski Roman
 • Baraniak Aneta
 • Bednarz Andrzej
 • Bekas Wojciech
 • Berger Zbigniew
 • Bernacki Karol
 • Błoszyk Julian
 • Bocian Marian
 • Borak Urszula
 • Borowski Tadeusz
 • Bukczyńska Beata
 • Cyrański Zdzisław
 • Dudziak Wiktor
 • Filipiak Jan
 • Foltyn Wojciech
 • Frankiewicz Jan
 • Frąckowiak Marcin
 • Frątczak Irena
 • Glinkowski Waldemar
 • Głąbik Piotr
 • Gorzelny Marek
 • Gramza Alina
 • Gruszczyński Szczepan
 • Haponik Andrzej
 • Hanke Roman
 • Hoffa Damian
 • Hoffa Jacek
 • Idkowiak Danuta
 • Ignaszewski Piotr
 • Jagła Patryk
 • Janicki Przemysław
 • Jankowiak Witold
 • Jurga Antonii
 • Kaczmarek Maciej
 • Kaczmarek Roman
 • Kaptur Tomasz
 • Kazyaka Ryszard
 • Kiszka Zbigniew
 • Klemm Krystyna
 • Konopka Andrzej
 • Kopeć Stanisław
 • Koralewski Bogdan
 • Korcz Andrzej
 • Kozłowski Wiktor
 • Kubiak Włodzimierz
 • Kucharczak Violetta
 • Kucharczyk Jacek
 • Kukiełko Leszek
 • Kurkowiak Andrzej
 • Kurkowiak Krzysztof
 • Kurkowiak Marcin
 • Lemański Marek
 • Lemierz Ryszard
 • Leśniewicz Stanisław
 •  "Majątek Rogalin" Sp. z o.o.
 • Majchrzycka Krystyna
 • Majchrzycki Bogusław
 • Marcinkowski Krzysztof
 • Matecki Tadeusz
 • Matuszak Kazimierz
 • Miedzianek Janusz
 • Morawski Jarosław
 • Niemczal Marek
 • Niemczal Tadeusz
 • Nijak Zenon
 • Nowaczyk Henryk
 • Nowak Andrzej
 • Nowak Grzegorz
 • Nowak Józef
 • Nowicki Piotr
 • Ochowiak Mirosław
 • Olejnik Grzegorz
 • Organiściak Józef
 • Organiściak Marek
 • Organiściak Piotr
 • Organiściak Paweł
 • Osiecki Piotr
 • Osuch Jan
 • Osuch Mieczysław
 • Osóch Przemysław
 • Pawela Jan
 • Pawlicki Marian
 • Piasecki Bogdan
 • Piasecki Piotr
 • Piotrowski Bogdan
 • Piotrowski Grzegorz
 • Polak- Grynia Barbara
 • Potocka Lucyna
 • Potocki Gracjan
 • Przybylski Janusz
 • Przybylski Marian
 • Przybylski Zygmunt
 • Ptaszyński Jacek
 • Rachański Wincenty
 • Raszewski Zbigniew
 • Ratajczak Paweł
 • Ratajszczak Antonii
 • Rogal Marek
 • Krosno RSP
 • Romanowski Witold
 • Rozmiarek Bronisław
 • Rozmiarek Krzysztof
 • Rozmiarek Marek
 • Rozmiarek Paweł
 • Sianos Jan
 • Skrzypczak Karol
 • Skubich Grzegorz
 • Słoma Jan
 • Słoma Kazimierz
 • Słomiński Jan
 • Słupiński Zenon
 • Smolińska Patrycja
 • Stanisławski Leszek
 • Sternal Bogusław
 • Strojny Sławomir
 • Sulejowska Jolanta
 • Szabo Waldemar
 • Szaroleta Andrzej
 • Szczepaniak Paweł
 • Szeszuła Marek
 • Szeszuła Włodzimierz
 • Szmania Jacek
 • Sznura Bronisław
 • Sznura Marcin
 • Sznura Stefan
 • Szyk Henryk
 • Szyk Marian
 • Śliwa Przemysław
 • Tabaczka Krzysztof
 • Tokarski Telesfor
 • Tomczak Andrzej
 • Tomczak Marek
 • Tomczak Marian
 • Tomczak Paweł
 • Twardowski Paweł
 • Waligóra Albert
 • Waligóra Paweł
 • Waligóra Waldemar
 • Walkowiak Erazm
 • Wiązek Waldemar
 • Wojciechowicz Lechosław
 • Wojciechowska Maria
 • Wojciechowski Ireneusz
 • Wojciechowski Łukasz
 • Wojciechowski Marek
 • Wojciechowski Paweł
 • Wójciak Marian
 • Wrzesiński Janusz
 • Wrzesiński Krzysztof
 • Wrzesiński Marek
 • Zagórski Mateusz
 • Zalas Mariusz
 • Zalewski Przemysław
 • Zastróżny Marian
 • Zastróżny Przemysław
 • Waligórski Paweł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  2010 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 

1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę

Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku (w zł)
Przyczyna umorzenia
Ryszard Król
522,50
ważny interes podatnika
Władysław Pentek
747,00
ważny interes podatnika
Stefan Malak
850,00
ważny interes podatnika
Marian Brogul
612,00
ważny interes podatnika
Zbigniew Andrzejewski
2387,34
ważny interes podatnika
Andrzej Strzyżewski
658,00
ważny interes podatnika
Zbigniew Wolski
957,00
ważny interes podatnika
Anna Giż
931,00
ważny interes podatnika
Mieczysława Szymczak
867,00
ważny interes podatnika
Aniela Mieszkowska
930,00
ważny interes podatnika
Maria Legenza
925,00
ważny interes podatnika
Janina Kowalkiewicz
587,00
ważny interes podatnika
Piotr Tadeusz
2857,00
ważny interes podatnika
Eugeniusz Zieliński
758,00
ważny interes podatnika
Piotr Hyżak
1295,00
ważny interes podatnika
"Majątek Rogalin" Sp.  z o.o.
2298,21
ważny interes podatnika
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
963,00
ważny interes publiczny
Stanisław Dłubała
908,00
ważny interes podatnika
Mieczysław Piotrowski
1348,00
ważny interes podatnika
 

2. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:

 • Anna Konieczna,
 • Roman Jarmuszczak,
 • Beata Frączek Baraniak,
 • Małgorzata Anioła,
 • Tomasz Zajdel.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2010 udzielono pomocy publicznej:
 
 1. Abraszkiewicz Ewa                                        
 2. Alankiewicz Marek
 3. Adamczyk Piotr
 4. Baraniak Aneta
 5. Bekas Wojciech
 6. Berger Zbigniew
 7. Błoszyk Julian
 8. Bocian Marian
 9. Borak Urszula
 10. Borowski Tadeusz
 11. Bukczyńska Beata
 12. Cyrański Zdzisław
 13. Dudziak Wiktor
 14. Filipiak Jan
 15. Foltyn Wojciech
 16. Frąckowiak Marcin
 17. Frątczak Irena
 18. Głąbik Piotr
 19. Gramza Alina
 20. Gruszczyński Szczepan
 21. Haponik Andrzej
 22. Hanke Roman
 23. Hoffa Bronisław
 24. Hoffa Jacek
 25. Info- Edukacja Sp. Z o.o.
 26. Ignaszewski Marek
 27. Ignaszewski Piotr
 28. Jagła Zofia
 29. Janicki Przemysław
 30. Jankowiak Witold
 31. Jurga Antonii
 32. Kaczmarek Maciej
 33. Kaczmarek Roman
 34. Kamień Maria
 35. Kaptur Tomasz
 36. Kalarus Jacek
 37. Kazyaka Marek
 38. Kiszka Zbigniew
 39. Klemm Krystyna
 40. Konopka Andrzej
 41. Kopeć Stanisław
 42. Koralewski Bogdan
 43. Koralewski Stanisław
 44. Korcz Andrzej
 45. Kozłowski Jerzy
 46. Kozłowski Wiktor
 47. Kubiak Włodzimierz
 48. Kucharczak Violetta
 49. Kucharczyk Jacek
 50. Kukiełko Leszek
 51. Kurkowiak Andrzej
 52. Lemańska Małgorzata
 53. Lemierz Ryszard
 54. Lulka Alina
 55. Łyczyński Stanisław
 56. Machyńska- Potocka Irena
 57. Maciejewski Henryk
 58. "Majątek Rogalin" Sp. z o.o.
 59. Majchrzycka Krystyna
 60. Majchrzycki Bogusław
 61. Marcinkowska Zofia
 62. Matecki Tadeusz
 63. Matuszewski Florian
 64. Miedzianek Janusz
 65. Morawski Jarosław
 66. Niemczal Tadeusz
 67. Nijak Zenon
 68. Nowaczyk Henryk
 69. Nowak Andrzej
 70. Nowak Grzegorz
 71. Nowicki Piotr
 72. Olejnik Grzegorz
 73. Organiściak Józef
 74. Organiściak Marek
 75. Organiściak Piotr
 76. Osiecki Piotr
 77. Osuch Mieczysław
 78. Pawela Jan
 79. Pawlicki Marian
 80. Piasecki Bogdan
 81. Piasecki Józef
 82. Polak- Grynia Barbara
 83. Potocka Lucyna
 84. Potocki Gracjan
 85. Przybylski Marian
 86. Przybylski Zygmunt
 87. Ptaszyński Jacek
 88. Rachański Wincenty
 89. Raszewski Zbigniew
 90. Ratajczak Paweł
 91. Ratajszczak Antonii
 92. Rogal Marek
 93. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krosno
 94. Romanowski Witold
 95. Rozmiarem Bronisław
 96. Rozmiarem Krzysztof
 97. Rozmiarem Marek
 98. Rozmiarem Paweł
 99. Siano Jan
 100. Skrzypczak Marek
 101. Skubich Grzegorz
 102. Słoma Kazimierz
 103. Słomiński Jan
 104. Słupiński Zenon
 105. Stanisławski Leszek
 106. Stawny Paweł
 107. Stelmach Magdalena
 108. Sternal Bogusław
 109. Strojny Sławomir
 110. Sulejowska Jolanta
 111. Szabo Waldemar
 112. Szaroleta Andrzej
 113. Szczepaniak Paweł
 114. Szeszuła Marek
 115. Szeszuła Włodzimierz
 116. Szmania Jacek
 117. Sznura Bronisław
 118. Sznura Marcin
 119. Sznura Stefan
 120. Szyk Henryk
 121. Szyk Marian
 122. Tabaczka Krzysztof
 123. Tomczak Andrzej
 124. Tomczak Marek
 125. Tomczak Marian
 126. Tomczak Paweł
 127. Twardowski Paweł
 128. Waligóra Albert
 129. Waligóra Eugeniusz
 130. Waligóra Waldemar
 131. Walkowiak Erazm
 132. Wiązek Waldemar
 133. Wojciechowicz Lechosław
 134. Wojciechowska Maria
 135. Wojciechowski Czesław
 136. Wojciechowski Ireneusz
 137. Wojciechowski Marek
 138. Wojciechowski Paweł
 139. Wójciak Marian
 140. Wróblewska Halina
 141. Wrzesiński Janusz
 142. Wrzesiński Krzysztof
 143. Wrzesiński Marek
 144. Zagórski Mateusz
 145. Zalas Mariusz
 146.  Zalewski Przemysław Zastróżny Marian
 147. Zuchowicz Karina
 148. Wojciechowski Paweł
 149. Skrzypczak Marek

Wykaz pomocy publicznej udzielonej osobom fizycznym

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2008 udzielono pomocy publicznej
 
 
 • Abraszkiewicz Ewa
 • Alankiewicz Marek Tadeusz
 • Andrzejewski Roman Krzysztof
 • Bartecki Eligiusz
 • Berger Zbigniew
 • Bernacki Karol
 • Błoszyk Julian
 • Borowski Tadeusz Ignacy
 • Borak Urszula
 • Bukczyńska Beata Maria
 • Dudziak Wiktor Leon
 • Filipiak Jan Bogdan
 • Foltyn Wojciech Maria
 • Frankiewicz Jan
 • Frątczak Irena Maria
 • Frąckowiak Marcin
 • Głąbik Piotr Antoni
 • Gramza Alina
 • Gruszczyński Szczepan Marcin
 • Gumpert Sylwester
 • Haponik Andrzej
 • Henke Roman
 • Hoffa Bronisław
 • Ignaszewski Marek
 • Ignaszewski Piotr Mateusz
 • Jabłecki Roman Marian
 • Janicki Przemysław Stanisław
 • Jankowiak Witold Leon
 • Jankowski Stefan
 • Jędrzejczak Marta Maria
 • Jurga Antoni
 • Kaczmarek Roman Jan
 • Kamień Maria Katarzyna
 • Kaptur Tadeusz Andrzej
 • Karalus Jacek Jan
 • Kiszka Zbigniew
 • Konopka Andrzej
 • Kopeć Stanisław Jan
 • Koralewski Bogdan Marian
 • Korcz Andrzej
 • Kosakowski Paweł Piotr
 • Kosakowski Tomasz
 • Kozłowski Jerzy
 • Kozłowski Wiktor
 • Kubiak Włodzimierz Stefan
 • Kucharczak Violetta Joanna
 • Kucharczyk Jacek
 • Kugiejko Leszek
 • Kujawa Andrzej
 • Krupiak Adam
 • Kurkowiak Andrzej Zbigniew
 • Lemańska Małgorzata
 • Lemierz Ryszard
 • Lulka Alina Maria
 • Łyczyński Stanisław Kazimierz
 • Machyńska-Potocka Irena
 • Maciejewski Henryk Antoni
 • Majątek Rogalin Sp. Z O.O.
 • Majchrzycka Krystyna Katarzyna
 • Marcinkowska Zofia
 • Matecki Tadeusz Andrzej
 • Matejewski Lechosław
 • Miazga Adam
 • Miedziarek Janusz Andrzej
 • Morawski Jarosław Marek
 • Niemczal Marek Józef
 • Niemczal Tadeusz
 • Nijak Zenon
 • Nowaczyk Henryk Wojciech
 • Nowak Andrzej
 • Nowak Grzegorz
 • Nowicki Piotr
 • Ochowiak Mirosław
 • Olejnik Grzegorz
 • Organiściak Marek
 • Organiściak Piotr
 • Organiściak Józef
 • Organiściak Paweł
 • Osiecki Piotr
 • Piotrowski Bogdan
 • Piasecki Wojciech
 • Polak-Grynia Barbara
 • Potocka Lucyna
 • Przybylak Andrzej Piotr
 • Przybylski Juliusz Paweł
 • Przybylski Zygmunt
 • Ptaszyński Jacek
 • Rachański Wincenty
 • Raszewski Zbigniew
 • Ratajczak Paweł
 • Ratajszczak Antoni
 • Rogal Marek
 • Rolnicza Spółdz.Produkcyjna Krosno
 • Romanowski Witold Jerzy
 • Rozmiarek Bronisław
 • Rozmiarek Krzysztof
 • Rozmiarek Marek
 • Rozmiarem Paweł
 • Skrzypczak Marek Wincenty
 • Skrzypek Urszula
 • Słoma Jan
 • Słoma Kazimierz
 • Słomiński Jan Roman
 • Słupinski Zenon
 • Smoliński Tomasz
 • Stanisławski Leszek Józef
 • Stelmach Magdalena Maria
 • Sternal Bogusław Hieronim
 • Strojny Sławomir Ignacy
 • Sulejewska Jolanta Janina
 • Szaroleta Andrzej Zbigniew
 • Szczepaniak Adam Jan
 • Szczepaniak Paweł
 • Szeszuła Marek
 • Szeszuła Włodzimierz Stanisław
 • Szmania Jacek
 • Sznura Bronisław
 • Sznura Stefan
 • Szrejder Krzysztof
 • Szyk Henryk Piotr
 • Szyk Marian
 • Taciak Sławomir
 • Tomczak Marek Stanisław
 • Waligóra Waldemar Jan
 • Waligóra Albert
 • Waligóra Paweł
 • Walkowiak Erazm
 • Wiązek Waldemar Henryk
 • Wiśniewski Edward
 • Wojciechowska Maria Magdalena
 • Wojciechowski Czesław
 • Wojciechowski Ireneusz Paweł
 • Wojciechowski Paweł
 • Wójciak Marian Henryk
 • Wróblewska Halina Maria
 • Wrzesiński Janusz
 • Wrześniewski Marek
 • Zalewski Przemysław Tomasz
 • Zagórski Mateusz
 • Zalas Mariusz
 • Zastrożny Marian
 • Zuchowicz Karina Maria

Wykaz udzielonej pomocy publicznej

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia
 
 1. Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
Danuta Dekert
581,40 zł
losowa, ekonomiczna
Magdalena Kasiura
7 530,00 zł
losowa, ekonomiczna
Stanisław Grudziński
563,00 zł
losowa, ekonomiczna
Mieczysław Piotrowski
1 103,00 zł
losowa, ekonomiczna
Henryk Tomaszewski
1362,00 zł
losowa, ekonomiczna
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie
17 738,60 zł
losowa, ekonomiczna
Marian Śliwa
570,00 zł
losowa, ekonomiczna
Tomasz Zajdel
7 376,00 zł
losowa, ekonomiczna
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
949,00 zł
losowa, ekonomiczna
Hanna Skrzypczak
2 677,00 zł
losowa, ekonomiczna
Małgorzata Otrząsek
768,00 zł
losowa, ekonomiczna
Wanda Gąsiorowska
645,00 zł
losowa, ekonomiczna
Zygmunt Adamski
563,00 zł
losowa, ekonomiczna
Czesław Gierczyk
516,00 zł
losowa, ekonomiczna
Hanka Malak
925,00 zł
losowa, ekonomiczna
Piotr Tadeusz
1 431,00 zł
losowa, ekonomiczna
Ewa Jujeczka
1 065,00 zł
losowa, ekonomiczna
Piotr Ignaszewski
1 025,00 zł
losowa, ekonomiczna
 
 1. Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 
- Hanna Dublaga,
- Aneta Baraniak,
- Witold Jankowiak
 
 1. Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Waldemar Łyskawa,
- Beata Szmytkowska,
- Jerzy Knach,
- Paweł Stachowiak,
- Zbigniew Andrzejewski,
- Maria Legenza
- Zygmunt Labrzycki,
- Miron Michalski,
- Roman Mitura,
- Agata Drummond,
- Alicja Szejn,
- Janina Kowalkiewicz,
- Zbigniew Wolski,
- Ireneusz Duszyński