Jesteś tutaj:   

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 - 2040"

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 maja 2020 r.

dotyczące konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 - 2040"

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 r. poz. 713) oraz z § 6 uchwały Nr XL VIl/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż w terminie od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w/w projektu.

Załączniki:

  1. Pełna treść Zarządzenia Nr 54/2020.pdf

  2. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020 - 2040".pdf.pdf

  3. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040.pdf

  4. Formularz zgłaszania uwag:
    1. Formularz w formacie .docx
    2. Formularz w formacie .pdf