Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Władze Gminy Mosina

Burmistrz Gminy Mosina

Przemysław Mieloch

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail: burmistrz@mosina.pl

Przemysław Mieloch - Burmistrz Gminy Mosina

I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Tomasz Łukowiak

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail: tomasz.lukowiak@mosina.pl

Tomasz Łukowiak - I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Adam Ejchorst

tel.: 618 109 550 (Sekretariat)
faks: 618 109 558
e-mail: adam.ejchorst@mosina.pl

Adam Ejchorst - II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina