Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina na lata 2021-2036

UCHWAŁA NR LIV/452/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”

Pełna treść Uchwały (PDF, 4,1 MB)