Jesteś tutaj:   

Rejestr umów

Rejestr umów zawartych do 30.04.2024 r

Burmistrz Gminy Mosina prezentuje Rejestr umów, obejmujący zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie i zarejestrowane do 30.IV.2024 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich wprowadzania. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 902):


Rejestr umów zawartych od 1.I.2023 r.

Burmistrz Gminy Mosina prezentuje Rejestr umów, obejmujący zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie i zarejestrowane w okresie od 1.I.2023 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich wprowadzania. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 902):


Rejestr umów zawartych od 1.I.2020 r. do 31.XII.2022 r.

UWAGA - od 1 stycznia 2023 r., rejestr umów będzie publikowany w formie plików PDF, w odrębnej zakładce na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie - Rejestr umów zawartych od 1.I.2023 r.


Prezentowany Rejestr Umów obejmuje zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Podstawą publikacji niniejszego rejestru jest:

  • za okres od 1 stycznia 2020 r. do 1 marca 2021 r. - Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 224/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,
  • od 1 marca 2021 r. - Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 44/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 zł oraz Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 45/2021 z dnia 1 marca 2021 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Udostępnieniu podlegają informacje o zobowiązaniach tytułowanych jako umowa (dostawa, usługa czy robota budowlana), aneks oraz porozumienie - niezależnie od wartości, a także zlecenia ZUK i In-house (PUK), które przekraczają kwotę 12.300,00 zł brutto, zawierane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie, podlegające rejestracji w Rejestrze Zobowiązań, z datą zawarcia od dnia 1 stycznia 2020 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich rejestracji. Dane są aktualizowane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dane zobowiązanie zostało zawarte.

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych umów znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek (wzór wniosku) - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Rejestr umów, wraz z narzędziami do wyszukiwania, dostępny jest na dedykowanej stronie internetowej:

Rejestr umów (zawiera jedynie umowy zawarte do 31.XII.2022 r.)


Rejestr zobowiązań za okres od 1.IX.2018 do 31.XII.2019 r.

Burmistrz Gminy Mosina prezentuje Rejestr Zobowiązań, obejmujący zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie i zarejestrowane w okresie od 1.IX.2018 r. do 31.XII.2019 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich wprowadzania. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429):

 Rejestr zobowiązań 1.IX.2018 - 31.XII.2019 (PDF, 800 KB)