Jesteś tutaj:   

Rejestr umów

Rejestr umów zawartych od 1.I.2020 r.

Prezentowany Rejestr Umów obejmuje zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Publikacji podlegają, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 224/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, informacje o zobowiązaniach tytułowanych jako umowa (dostawa, usługa czy robota budowlana), aneks oraz porozumienie - niezależnie od kwoty, a także zlecenia ZUK i In-house (PUK), które przekraczają kwotę 12.300,00 zł brutto, zawierane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie, podlegające rejestracji w Rejestrze Zobowiązań, z datą zawarcia od dnia 1 stycznia 2020 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich rejestracji. Dane są aktualizowane do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dane zobowiązanie zostało zawarte.

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Rejestr umów, wraz z narzędziami do wyszukiwania, 
dostępny jest pod adresem: 

http://umowy.mosina.pl


Rejestr zobowiązań za okres od 1.IX.2018 do 31.XII.2019 r.

Burmistrz Gminy Mosina prezentuje Rejestr Zobowiązań, obejmujący zobowiązania zawarte przez Gminę Mosina - Urząd Miejski w Mosinie i zarejestrowane w okresie od 1.IX.2018 r. do 31.XII.2019 r.

Kolejność wpisów w Rejestrze wynika z kolejności ich wprowadzania. 

Dokumentacja źródłowa dotycząca poszczególnych zobowiązań znajduje się w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Treść umów może być udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429):