Kadencja 2015-2023 (kadencja została przedłużona do czasu ukonstytuowania się nowego składu Kapituły, jednak nie dłużej niż o jeden rok)