Członkowie Kapituły

Krzysztof Lipiak - Dziekan Kapituły
Danuta Białas
Jerzy Sławomir Falbierski
Józefa Roszak-Rosić
Jacek Szeszuła