LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie: