LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 października 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie: