LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie: