LXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała), bezpośrednio za punktem: Udzielenie upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. (uchwała)
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności w okresie międzysesyjnym
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. wraz z poprawką w paragrafie 1 polegającą na wpisaniu imienia i nazwiska osoby upoważnionej: Dominika Michalaka
  4. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką