LXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 22 czerwca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 czerwca 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina w 2022 roku
  2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2022 rok
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2022 rok