Nadzwyczajna LXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 7 lipca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie Nadzwyczajnej LXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 07.07.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia w paragrafie 1 kolejnego punktu o brzmieniu:ograniczanie stosowania paneli fotowoltaicznych, na częściach dachów widocznych z ulic i innych przestrzeni publicznych tylko do budynków historycznych

  2. usunięcia z audytu zapisu dotyczącego obszaru przy Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, iż obszar ten negatywnie wpływa na spójność struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu

  3. zaakceptowania wszystkich wniosków, które zgłosił Aquanet

  4. zlikwidowania nielegalnej zabudowy między jeziorem Łódzko-Dymaczewskim, a drogą wojewódzką o nr 306

  5. dokonania takich zapisów, aby wykluczyć jakąkolwiek zabudowę AG w obszarze Rogalin-Świątniki-Radzewice-Mieczewo

  6. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punkt 1

  7. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punktu 3
  8. projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Mosina z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami