Nadzwyczajna LXXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 lutego 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032