XCIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 stycznia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIŚCIASTA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 2. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
 3. projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XCIV/810/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu „Mosina bez smogu”
 4. projektu uchwały w sprawie pomników przyrody wraz z autopoprawkami
 5. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
 6. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice
 7. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
 8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
 9. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
 10. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
 11. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
 12. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%
 13. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej częsci wsi Rogalin wraz z przyjętymi wnioskami
 14. projektu uchwały w sprawie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej