XXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 stycznia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie: