Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:
 
    I.    Komisja Budżetu i Finansów:
1.      Marciniak Jan - przewodniczący
2.      Krause Maria - zastępca przewodniczącego
3.      Dymalski Leszek
4.      Falbierski Jerzy 
5.      Jabłoński Marian
6.      Klemens Marek
7.      Kunaj Marian
8.      Mania Wiesława
9.      Mikołajczak Stanisław
10.    Przybył Paweł
11.    Rybicki Ryszard 
12.    Szczygieł-Nowak Krystyna
13.    Twardowska Małgorzata
14.    Waligórski Waldemar
15.    Wiązek Waldemar
16.    Żak Tomasz
 
    II.  Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.     Wiązek Waldemar - przewodniczący
2.     Mikołajczak Stanisław - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Kleiber Kordian
5.     Kunaj Marian
6.     Szeszuła Jacek
7.     Waligórski Waldemar
 
    III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
1.     Białas Danuta - przewodnicząca
2.     Żak Tomasz - zastępca przewodniczącej
3.     Czaińska Barbara
4.     Mania Wiesława
5.     Marciniak Jan
6.     Przybył Paweł
7.     Szeszuła Jacek
 
    IV.  Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Mania Wiesława - zastępca przewodniczącego
3.     Czaińska Barbara
4.     Szczygieł-Nowak Krystyna
 
    V.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
           Przestrzennego:
1.     Klemens Marek - przewodniczący
2.     Kleiber Kordian - zastępca przewodniczącego
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Karliński Antoni
6.     Krause Maria
7.     Kunaj Marian
8.     Marciniak Jan
9.     Mikołajczak Stanisław
10.   Rybicki Ryszard
11.   Waligórski Waldemar
12.   Wiązek Waldemar
13.   Żak Tomasz
 
    VI.  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
1.     Dymalski Leszek - przewodniczący
2.     Rybicki Ryszard - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Karliński Antoni
5.     Kleiber Kordian
 
 
    VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:
1.     Przybył Paweł - przewodniczący
2.     Twardowska Małgorzata - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Czaińska Barbara
5.     Szeszuła Jacek
 
    VIII. Komisja Rewizyjna:
1.     Jabłoński Marian - przewodniczący
2.     Szczygieł-Nowak Krystyna - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Klemens Marek
5.     Krause Maria  
 
    IX.   Komisja Mieszkaniowa (komisja doraźna)
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Białas Danuta
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Klemens Marek
6.     Marciniak Jan
7.     Przybył Paweł
8.     Wiązek Waldemar
 
X.     Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna)
1.     Mania Wiesława - przewodnicząca
2.     Kunaj Marian - zastępca przewodniczącej
3.     Kleiber Kordian