Komisje Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonuje 8 komisji stałych:

skład osobowy wszystkich komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów:

a. skład osobowy

b. plan pracy:

     - 2015

    - 2016

    - 2017

    - 2018

c. sprawozdania roczne:

    - 2015

    - 2016

    - 2017

d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie 9/15 z 27.04.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie 11/15 z 25.05.2015  
posiedzenie 25/16 z 22.02.2016  
posiedzenie 28/16 z 9.05.2016  
posiedzenie 29/16 z 23.05.2016  
posiedzenie 30/16 z 27.06.2016  
posiedzenie 35/16 z 9.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie 37/16 z 5.12.2016  
posiedzenie 45/17 z 27.03.2017  
posiedzenie 46/17 z 24.04.2017  
posiedzenie 48/17 z 29.05.2017  
posiedzenie 50/17 z 26.06.2017  
posiedzenie 57/17 z 7.12.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie 58/17 z 11.12.2017  
posiedzenie 58/17 z 11.12.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie 60/18 z 22.01.2018  
posiedzenie 61/18 z 26.02.2018  
posiedzenie 65/18 z 10.04.2018  
posiedzenie 67/18 z 10.05.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie 69/18 z 25.06.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie 71/18 z 15.10.2018  
 

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

        a. skład osobowy         

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:        

posiedzenie  nr 2/15 z 8.01.2015    
posiedzenie nr 4/15 z 9.02.2015 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 5/15 z 19.02.2015 udzielona odpowiedź   
posiedzenie nr 8/15 z 23.04.2015 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 9/15 z 21.05.2015  
posiedzenie nr 10/15 z 12.06.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 12/15 z 20.08.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 13/15 z 17.09.2015  
posiedzenie nr 15/15 z 9.10.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 19/15 z 19.11.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 22/15 z 10.12.2015 (zdjęcia) udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 24/16 z 26.01.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 18.02.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 26/16 z 17.03.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 28/16 z 21.04.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 31/16 z 15.06.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie z 27.06.2016  
posiedzenie nr 33/16 z 11.08.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 34/16 z 25.08.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 35/16 z 22.09.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 36/16 z 11.10.2016  
posiedzenie nr 39/16 z 24.11.2016  
posiedzenie nr 42/17 z 19.01.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 43/17 z 23.02.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 44/17 z 23.03.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 45/17 z 24.03.2017  
posiedzenie nr 46/17 z 20.04.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 47/17 z 17.05.2017 udzielone odpowiedzi  
posiedzenie nr 49/17 z 22.06.2017  
posiedzenie z 28.06.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 50/17 z 20.07.2017 udzielone odpowiedzi
uzupełnienie wniosku z posiedzenia nr 50/17 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 51/17 z 21.09.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 52/17 z 19.10.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 55/18 z 18.01.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 56/18 z 22.02.2018 prośba o doprecyzowanie wniosku, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 59/18 z 19.04.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 60/18 z 24.05.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 61/18 z 11.06.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 63/18 z 19.09.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 64/18 z 11.10.2018 + wniosek do Aquanet  udzielona odpowiedź

           

 

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

a. skład osobowy

            b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

            c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016
         
            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 2/15 z 7.01.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 4/15 z 16.02.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 5/15 z 16.03.2015  
posiedzenie nr 6/15 z 20.04.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 7/15 z 4.05.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 8/15 z 15.06.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 15/15 z 30.11.2015  
posiedzenie nr 18/16 z 15.02.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 19/16 z 21.03.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 20/16 z 18.04.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 21/16 z 5.05.2016  
posiedzenie nr 22/16 z 20.06.2016  
posiedzenie nr 24/16 z 19.09.2016  
posiedzenie nr 26/16 z 21.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 28/17 z 16.01.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 30/17 z 20.02.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 31/17 z 20.03.2017  
posiedzenie nr 32/17 z 25.04.2017 udzielona odpowiedź  
posiedzenie nr 33/17 z 8.05.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 37/17 z 18.09.2017  
posiedzenie nr 38/17 z 16.10.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 39/17 z 23.10.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 40/17 z 20.11.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 41/17 z 18.12.2017  
posiedzenie nr 43/18 z 19.02.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/18 z 19.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 46/18 z 7.05.2018 udzielona odpowiedź

              

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 2/15 z 9.01.2015  
posiedzenie nr 3/15 z 21.01.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 9/15 z 16.09.2015  
posiedzenie nr 11/15 z 21.10.2015 udzielona odpowiedź    
posiedzenie nr 15/16 z 20.01.2016  
posiedzenie nr 17/16 z 17.02.2016  
posiedzenie nr 19/16 z 20.04.2016  
posiedzenie nr 26/16 z 22.09.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 27/16 z 29.09.2016  
posiedzenie nr 28/16 z 19.10.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 29/16 z 27.10.2016 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 35/17 z 21.02.2017  udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 37/17 z 22.03.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 38/17 z 24.03.2017  
posiedzenie nr 42/17 z 10.05.2017 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 43/17 z 27.06.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/17 z 20.09.2017  
posiedzenie nr 47/17 z 18.10.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 48/17 z 19.10.2017  
posiedzenie nr 52/18 z 26.02.2018  
posiedzenie nr 53/18 z 21.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 54/18 z 22.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 56/18 z 18.04.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 57/18 z 16.05.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 61/18 z 10.10.2018 udzielona odpowiedź

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 1/14 z 18.12.2014 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 4/15 z 10.02.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 5/15 z 10.03.2015 udzielone odpowiedzi 
posiedzenie nr 6/15 z 14.04.2015  
posiedzenie nr 7/15 z 12.05.2015 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 8/15 z 9.06.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 10/15 z 8.09.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 13.10.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 12/15 z 17.11.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 13/15 z 8.12.2015 + zdjęcia.zip udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 16/16 z 9.02.2016  
posiedzenie nr 18/16 z 12.04.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 19/16 z 10.05.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 20/16 z 14.06.2016 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 22/16 z 13.09.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 11.10.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 24/16 z 25.10.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 26/16 z 6.12.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 28/17 z 10.01.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 30/17 z 14.02.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 31/17 z 16.03.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 9.05.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 34/17 z 13.06.2017 udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 36/17 z 12.09.2017 udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 37/17 z 10.10.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 39/17 z 27.11.2017  
posiedzenie nr 41/18 z 9.01.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 42/18 z 13.02.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 43/18 z 13.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 46/18 z 8.05.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 47/18 z 18.06.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 48/18 z 26.06.2018  
posiedzenie nr 50/18 z 11.09.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 51/18 z 9.10.2018 udzielona odpowiedź
                         

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

 

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 4/15 z 12.02.2015 udzielona odpowiedź   
posiedzenie nr 8/15 z 16.04.2015  
posiedzenie nr 10/15 z 11.06.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 10.09.2015 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 21/16 z 19.05.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 23.06.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 13.10.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 32/17 z 10.04.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 18.05.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 35/17 z 14.09.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 36/17 z 12.10.2017  
posiedzenie nr 37/17 z 28.11.2017 udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi 
posiedzenie nr 38/17 z 5.12.2017  
posiedzenie nr 41/18 z 15.02.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 42/18 z 15.03.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 43/18 z 12.04.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/18 z 17.05.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 45/18 z 18.06.2018 udzielona odpowiedź

 

                                

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

 

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 5/15 z 17.03.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 6/15 z 21.04.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 7/15 z 19.05.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 10/15 z 15.09.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 27.10.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 13/15 z 15.12.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 14/16 z 19.01.2016 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 15/16 z 16.02.2016  
posiedzenie nr 19/16 z 21.06.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 20/16 z 20.09.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 22/16 z 18.10.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 25.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 24/16 z 13.12.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 25/17 z 17.01.2017  
posiedzenie nr 29/17 z 23.05.2017  
posiedzenie nr 33/17 z 28.11.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 38/18 z 17.04.2018  
posiedzenie nr 39/18 z 22.05.2018  
posiedzenie nr 42/18 z 18.09.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 43/18 z 4.10.2018  

8. Komisja Rewizyjna:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c. sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

 

          d. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

posiedzenie nr 17/15 z 14.10.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 15.02.2017  
posiedzenie nr 34/17 z 15.03.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 38/17 z 14.06.2017  
posiedzenie nr 39/17 z 11.07.2017  
posiedzenie nr 44/18 z 10.01.2018 udzielona odpowiedź , załącznik
posiedzenie nr 45/18 z 14.02.2018  

Komisja Statutowa - komisja doraźna

skład komisji:

1) Marian Jabłoński - Przewodniczący

2) Maria Witkowska

3) Andrzej Raźny

4) Łukasz Kasprowicz