Radni Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2002-2006

  1. Barć Stanisław

    

  2. Bąkowski Jacek

    

  3. Białas Danuta

    

  4. Czaińska Barbara

    

  5. Domagała Dorota

    

  6. Dymalski Leszek

    

  7. Falbierski Jerzy

    

  8. Karliński Antoni

    

  9. Klemens Marek

    

  10. Krause Maria

    

  11. Labrzycka - Jankiewicz Halina

    

  12. Niemczewski Zygmunt

    

  13. Pniewski Przemysław

    

  14. Rembowski Krzysztof

    

  15. Rogalka Jacek

    

  16. Rybicki Ryszard

    

  17. Sakwa - Jakubowska Krystyna

    

  18. Sobecki Marian

    

  19. Twardowska Małgorzata

    

  20. Wojciechowska Magdalena

    

  21. Żak Tomasz