Jolanta Szymczak

Funkcja:
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Członek Komisji:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Okręg wyborczy nr 14:
Mosina,
ulice: Cedrowa, Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Gajowa, Jana Matejki, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Osiedlowa, Paderewskiego, Piotra Mocka, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska (od ul. Poniatowskiego do granic miasta), Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wincentego Różańskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(11) Wnioski w sprawie zamontowania słupków odblaskowych na chodniku na ul. Wodnej, naprawy zapadniętego chodnika na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zamontowania szyb w wiatach przystanków autobusowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i na ul. Dworcowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(21) Wniosek o postawienie znaku ostrzegawczego dla rowerzystów przed torami kolejowymi na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(31) Zapytania w sprawie określenia terminu ujednolicenia interpretacji przepisów dotyczących ustawienia tzw. "potykaczy" przez osoby zajmujące się handlem na terenie gminy Mosina, określenia terminu zamontowania kosza na śmieci na ul. Piotra Mocka a ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz określenia terminu ustawienia kosza na śmieci na ul. Poznańskiej a ul. Juliusza Słowackiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(37) Wnioski w sprawie bazy lokalowej OPS-u oraz parkingu dla mieszkańców bloku przy ul. Kolejowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(43) Wnioski w sprawie oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Mosiny i usunięcia piasku z dróg utwardzonych, zainstalowania progów zwalniających na ul. Targowej oraz oczyszczania terenu targowiska po handlu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(51) Wnioski w sprawie ustalenia właściciela posesji na ul. Kolejowej i nakazania usunięcia powstałego śmietnika, w sprawie problemu śmieci wokół kontenerów na odzież oraz sprawdzenia, czy ECOTEKSTIL ma zgodę na zajęcia pasa drogowego na swoje pojemniki na odzież.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(54) Wnioski w sprawie zainstalowania kosza na śmieci w okolicy SP nr1 oraz w sprawie zniwelowania dziury w asfalcie i na chodniku na ul. Poniatowskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(63) Wnioski w sprawie zamontowania kosza na śmieci przy Skateparku, w sprawie częstszych partoli policji lub Straży Miejskiej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie dyżurów na skrzyżowaniu ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Piotra Mocka.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(64) Zapytania w sprawie działki na ul. Poznańskiej/Rzeczypospolitej Mosińskiej, w sprawie właściciela kontenerów na odzież, producenta wiaty przystankowej przy PKP oraz sklepów powstających na terenie "Barwy".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
      - czwarta udzielona odpowiedź.pdf

(77) Wnioski w sprawie utwardzenia wjazdów na ulice i załatania dziur w jezdni.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(82) Wniosek w sprawie zniwelowania zbyt wysokiego podjazdu na chodnik z obu stron ul. Piotra Mocka w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(97) Wnioski w sprawie zmiany oznakowania poziomego ul. Szosa Poznańska w okolicy ul. Nizinnej oraz w sprawie zniesienia lewoskrętu z prawego pasa na ul. Poznańskiej, przy skręcie na światła.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(101) Wnioski w sprawie wymiany słupa oświetleniowego u zbiegu ulic Czajkowskiego i Paderewskiego w Mosinie oraz w sprawie rozbiórki budynku nieczynnej trafostacji przy ul. Czajkowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(104) Wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli na placach zabaw oraz w sprawie naprawienia drabinek i zamontowania monitoringu na placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(114) Wnioski w sprawie zamontowania koszy na śmieci, likwidacji pojemnika na odzież, obsianie trawą klombów przy ul. Poniatowskiego oraz w sprawie wycięcia krzewów przy ul. Poznańskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf 
(118) Wnioski w sprawie załatania dziur w jezdni na ul. Zieleniec, wykoszenia poboczy na ul. Mocka, Wodnej, Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie wykazu działek gminnych na Osiedlu "Czarnokurz".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(123) Zapytanie w sprawie budowy ulicy Czarnokurz, Świerkowej i Chopina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(131) Wniosek w sprawie podcięcia drzewa przy ul. Mocka, sprawdzenia koszy na śmieci oraz zmotywowania mieszkańców pl. 20 Października do uzupełnienia numeracji na posesjach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(144) Zapytanie w sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego i gniazd owadów błonkoskrzydłych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(151) Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie sprzętu endoskopowego dla Szpitala w Puszczykowie.pdf
      - projekt uchwały
(152) Wniosek w sprawie uformowania korony drzewa na ulicy Reymonta.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(156) Wnioski w sprawie uporządkowania terenu między boiskiem Szkoły Podstawowej nr 1 a kaplicą cmentarną oraz w sprawie uzupełnienia gruntu między szynami kolejowymi na ścieżce rowerowej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(162) Wnioski w sprawie wycięcia kilku gałęzi z drzew przy ulicy Poniatowskiego, uprzątnięcia powalonego drzewa z terenu cmentarza żydowskiego oraz w sprawie wprowadzenia dyżurów ZUK w soboty i niedziele.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(168) Zapytania w sprawie lokalizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas jego remontu, terminu odbioru wykonanej kanalizacji w Daszewicach oraz ugody między spółkami medycznymi VIS MEDICA i CONSENSUS.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(169) Wnioski w sprawie uprzątnięcia terenu wokół pojemników na odzież i wywiezienia tych zniszczonych (ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej a 3 Maja w Puszczykowie), zamontowania progów zwalniających na ul. Szkolnej i ul. Piotrowskiej w Daszewicach, wycięcia kilku gałęzi drzewa zasłaniających oprawę lampy ulicznej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej obok salonu fryzjerskiego oraz ustawienia nowego kosza na boisku na ul. Czajkowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(175) Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Piotrowskiej i Szkolnej w Daszewicach oraz w sprawie instalacji świateł ostrzegawczych na przejściu przez ulicę Mocka w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(177) Wnioski w sprawie usunięcia kontenerów na odzież, wykoszenia trawy i usunięcia chwastów z chodnika.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(179) Wnioski w sprawie wypełnienia kostką brukową międzytorza na ścieżce rowerowej przy ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie dokonania oględzin drzewa rosnącego w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(197) Wnioski w sprawach ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, ul. Wodnej i ul. Mokrej w Mosinie; w sprawie zamontowania taśm odblaskowych na schodach wieży widokowej; wykoszenia zbiornika wodnego na ul. Wodnej i w sprawie uporządkowania terenu po byłych właścicielach działek przy "Czerwonce".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(224) Wnioski w sprawie poprawy widoczności przy wyjeździe z ulicy Makowej w Pecnej; ustawienia tablic miejscowości na granicy z Puszczykowem; kontroli posesji przez Straż Miejską.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(235) Wnioski w sprawie postawienia słupów z nazwą ul.Gajowa w Mosinie; utwardzenia wyjazdu z ul.Świerkowej w Mosinie; dyżuru Straży Miejskiej na przejściu dla pieszych przez ul.Mocka w Mosinie; ustawienia lustra widoczności na ul.Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(248) Zapytania w sprawie Pracowni Artystycznej w Rogalinku, reorganizacji i kosztów utrzymania Straży Miejskiej, kontroli placów zabaw, obowiązków Koordynatora ds. Obsługi Mediów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
       - piąta udzielona odpowiedź.pdf
(249) Wnioski w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie sytuowania elementów małej architektury, utwardzenia ul. Makowej w Pecnej, załatania dziur w jezdni w Pecnej oraz zamontowania furtki w ogrodzeniu pomiędzy boiskiem Szkoły Podstawowej nr 1 a cmentarzem parafialnym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(257) Wnioski w sprawie naprawy pojemników na odzież przy Tesco; pielęgnacji koron drzew rosnących na pl. 20 Października; przeznaczenia jednego z chodników przy ul. Szosa Poznańska na ścieżkę rowerową.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(260) Wniosek w sprawie planowanej budowy masztu radiolokacyjnego na obszarach działki 680/2, 717 i 718.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(283) Wniosek w sprawie pilnego wysypania tłuczniem ulicy Platanowej i Modrzewiowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(289) Wniosek w sprawie posprzątania terenu oraz obcięcia konarów przy ul. Kołłątaja.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(290) Wniosek w sprawie załatania dziur w jezdni, wyprofilowania ul. Wodnej, uzupełnienia szyby w wiacie przystankowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(297) Zapytanie w sprawie Wieczerzy Wigilijnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(301) Zapytanie w sprawie kosztów, jakie poniósł Zakład Usług Komunalnych w Mosinie starając się otrzymać wyróżnienie: certyfikat z zarządzania jakością.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(302) Wnioski w sprawie przeniesienia do budynku dawnego ośrodka zdrowia, przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz w sprawie ponowienia starań, aby w tym budynku mogła funkcjonować Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(303) Wniosek w sprawie określenia możliwości sfinansowania w roku 2016 dla mieszkańców Gminy Mosina w wieku 60+ - "Koperty życia".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(330) Wnioski w sprawie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Szyszkowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(331) Wniosek w sprawie przywrócenia stałego dyżuru Straży Miejskiej w Mosinie na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 431 na skrzyżowaniu z ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(360) Wniosek w sprawie zamontowania szyby w wiacie na przystanku przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, załatania dziur w ul. Zieleniec, oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych i dróg asfaltowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(364) Wnioski w sprawie uzupełnienia elementów odblaskowych, naprawy lamp ulicznych przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zamontowania słupków na łuku drogi.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(375) Wnioski w sprawie zlikwidowania reklam, poszerzenia pasa jezdni, uporządkowania terenu zielonego, naprawienia chodnika.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(378) Wniosek w sprawie umieszczenia zakładki na BIP Gminy Mosina pt. "Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(380) Wniosek w sprawie uporządkowania zarośli przy krzyżu, uaktualnienia danych na tablicach strefy parkowania oraz naprawienia kratek ściekowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(394) Wnioski w sprawie zainstalowania stacji dla rowerów, postawienia nowych koszy na śmieci, naprawienia międzytorza, prawidłowego ustawienia znaku drogowego na ul. Wysokiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(397) Wnioski w sprawach: przeniesienia USC do innego budynku; oczyszczenia skweru zieleni przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej; wymalowania białą farbą progów zwalniających.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(406) Wniosek w sprawie informacji na temat aktualnych projektów na Osiedlu Czarnokurz oraz wykazu działek gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(419) Wniosek w sprawie raportu z kontroli placów zabaw, usunięcia rur i studni, naprawy kratki ściekowej, ustawienia lustra widoczności i ogławania roślinności na placu zabaw.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(431) Wnioski w sprawach: zamontowania nowych koszy na śmieci; dokonania oceny przejezdności ul. Świerkowej po ulewach; ogłowienia drzew rosnących na skrzyżowaniu ul. Mocka i ul. Szosa Poznańska.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(452) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia tłuczniem ulic: Świerkowej, Czarnokurz i Modrzewiowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(461) Wniosek w sprawie wykoszenia terenu boiska przy ul. Czajkowskiego, wymiany metalowego słupka oraz wykoszenia trawy na klombie przy ul. Farbiarskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(467) Wnioski w sprawie wykoszenia pobocza drogi powiatowej z Mosiny do Krajkowa, utwardzenia tłuczniem łącznika między ul. Sowiniecką za Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie a GS Mosina i ul. Śremską oraz ponownego wykorytowania ul. Świerkowej w Mosinie na odcinku do ul. Chopina, wysypania granito-betonem i uwalcowania.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(480) Wnioski w sprawie ustawienia słupków ograniczających wjazd na chodnik na ul. Wysokiej, ustawienia znaku informującego o strefie parkowania na ul. Poznańskiej a ul. Kościuszki i oczyszczenia przystanków autobusowych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(486) Wnioski ustawienia regulaminu na placu zabaw na ul. Czajkowskiego na Czarnokurzu i przestawienia kosza na śmieci oraz w sprawie wycięcia zarośli i krzewów wzdłuż chodnika i skarpy od ul. Nizinnej do jednej z posesji na ul. Szosa Poznańska.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(492) Wniosek w sprawie organizowania raz w miesiącu na terenie Zielonego Rynku "Bazarku Rzeczy Zbędnych".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(505) Wnioski w sprawie zbadania zasadności ilości oznakowania znajdującego się na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie wznowienia dyżurów strażników miejskich na przejściu dla pieszych przez ul. Piotra Mocka.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(531) Wniosek w sprawie podjęcia działań w sprawie budowy masztu radiokomunikacyjnego w Puszczykowie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(532) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci; umycia mogiły rozstrzelanych; wykoszenia poboczy drogi przy zbiorniku na ul. Wodnej; zwrócenia się do wykonawcy budowy ul. Wodnej, aby posprzątał piasek.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(582) Wniosek w sprawie naprawienia studzienki kanalizacyjnej oraz zamontowania progu zwalniającego na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(591) Wniosek w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej oraz uzupełnienia kostki w zatoczce autobusowej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(616) Wniosek w sprawie naprawy studni kanalizacyjnej na ul. Krotowskiego w Mosinie.pdf        
        -
udzielona odpowiedź.pdf
Wniosek anulowano (617) Wniosek w sprawie opracowania tabliczek i naklejek informujących o danej inwestycji sfinansowanej z budżetu Gminy Mosina.pdf
(618) Wniosek w sprawie poszerzenia informacji zamieszczonej w zakładce: Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(620) Wniosek w sprawie zaprojektowania tabliczek informujących o sfinansowaniu danej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina oraz naklejek informujących o dofinansowaniu danego sprzętu z budżetu Gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(621) Wniosek w sprawie uzupełnienia informacji na stronie mosina.pl w zakładce "Inwestycje", o informację na temat postępów prac związanych z daną inwestycją.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(626) Wniosek w sprawie zmiany regulaminu Zielonego Rynku w taki sposób, aby możliwa była na terenie tego obiektu organizacja cyklicznej imprezy targowej - "bazarek rzeczy zbędnych".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(660) Wniosek w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Czarnokurz; wyrównania dróg gruntowych oraz oczyszczenia z piasku utwardzonych dróg i ścieżek znajdujących się na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(662) Wniosek w sprawie umożliwienia przeprowadzenia wymiany rzeczy używanych na targowisku miejskim w trzecią niedzielę miesiąca.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(668) Wniosek w sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej obok przejścia dla pieszych na ul. Piotra Mocka.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(669) Zapytanie w sprawie świetlic wiejskich z terenu gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(670) Wniosek w sprawie zamontowania pojemników na psie odchody na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz na ul. Wodnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(683) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ul. Chopina, ul. Poniatowskiego oraz ul. Wodnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(684) Wniosek w sprawie ustawienia przy ul. Wodnej znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t, znaków zakazu postoju na części ul. Wodnej i ul. Leśniej oraz ustawienia koszy na ul. Nizinnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(685) Wniosek w sprawie opracowania naklejki z logo Mosiny do oznakowania sprzętów przekazanych przez Gminę Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(686) Wniosek w sprawie wyrównania terenu zielonego przy ul. Wodnej/Kopernika, naprawienia ławki, ustawienia kosza, odbudowania chodnika.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(699) Wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości powstania na terenie gminy Mosina dziennego domu pomocy senioralnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(700) Wniosek w sprawie zakupu koszy na psie odchody dla Osiedla Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(713) Wniosek w sprawie ponownego ustawienia znaków z nazwami ulic na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(714) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(723) Wniosek w sprawie naprawy studni kanalizacyjnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(724) Wniosek w sprawie naprawy kosza na śmieci przy ul. Nizinnej; wkopania słupka na skwerze przy ul. Zieleniec; wymiany znaku zakazu wjazdu z płyty targowiska na ul. Farbiarską.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(725) Zapytanie w sprawie przejęcia gruntów, na których znajdują się tory kolejowe do Osowej Góry.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(727) Wniosek w sprawie naprawienia tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Matejki oraz wkopania słupków odblaskowych przy ul. Krotowskiego, przy sklepie zoologicznym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(728) Wniosek w sprawie naprawienia chodnika przy ul. Wodnej; wykoszenia parku przy ul. Wodnej; oczyszczenia chodnika z roślinności i piasku na ul. Wodnej i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(734) Wniosek w sprawie prawidłowego ustawienia lustra widoczności znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz wysypania tłuczniem ul. Nowowiejskiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(739) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały budżetowej - przekazanie kwoty 25 tys. zł na pomoc dla Powiatu Poznańskiego dla Szpitala w Puszczykowie.pdf
(740) Wniosek w sprawie naprawy chodnika na ul. Niezłomnych, obniżenia krawężnika na przejściu dla pieszych przy szkole, obcięcia gałęzi drzew i wymiany znaku drogowego przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(754) Wniosek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krotowskiego oraz naprawy oświetlenia przy parkingu Tesco.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(755) Wniosek w sprawie odtworzenia nawierzchni ul. Matejki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(765) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw z ul. Czajkowskiego na działkę o numerze ewidencyjnym 499/5.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(775) Wniosek w sprawie posprzątania przystanku przy DW 430 oraz zniwelowania nierówności na kładce przy targowisku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(776) Wniosek w sprawie samodzielnego przycięcia drzew na terenie placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(783) Wniosek w sprawie naprawy chodnika na ul. Poznańskiej, ponownego ustawienia słupka na promenadzie, wymiany znaku zakazu wjazdu na targowisku, wykonania oznaczenia poziomego drogi Czapury-Babki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(784) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Aquanet o naprawę i przegląd studni kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(785) Wniosek w sprawie przycięcia drzew rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej od stacji benzynowej do torów kolejowych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(786) Zapytanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujacy się nad Jeziorem Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(811) Wniosek w sprawie zakupienia dla Straży Miejskiej w Mosinie rejestratora nagrań z kamer monitoringu oraz 2 głośników.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(812) Wniosek w sprawie wybudowania ok. 12 m chodnika przy ul. Harcerskiej oraz postawienia nowej ławy na zieleńcu przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(813) Wniosek w sprawie wyznaczenia działki gminnej w celu przeniesienia kamienia upamiętniającego Piotra Mocka.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(819) Wnioski w sprawie przyłączy wodociągowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz w sprawie przyłączy gazowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
          - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(820) Wnioski w sprawie naprawy chodników na ul. Farbiarskiej i na ul. Garbarskiej w Mosinie, w sprawie posprzątania przystanków autobusowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz w sprawie posprzątania zarośli na działce gminnej nr 1278 na ul. Szkolnej w Mosinie.pdf
          -
udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(821) Wniosek w sprawie utworzenia zakładki na stronie Gminy Mosina w języku ukraińskim.pdf
          -
udzielona odpowiedź.pdf
(824) Wnioski w sprawie przycięcia roślinności wzdłuż chodnika na ul. Poznańskiej, w sprawie wykoszenia trawnika na ul. Szkolnej i narożnika z ul. Spokojną.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(825) Wnioski w sprawie naprawienia chodnika na ul. Kościuszki i w sprawie ponownego umieszczenia tablicy z nazwą ul. Kościuszki.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(838) Wniosek w sprawie złożenia propozycji do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 w sprawie drogi "Czerwonka".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(843) Wniosek w sprawie ponownego zadysponowania strażników miejskich do pełnienia cyklicznego dyżuru przy przejściach dla pieszych w rejonie drogi wojewódzkiej 431 i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(850) Wniosek w sprawie ponownego zamontowania bariery na kładce przy kościele oraz umycia mogiły rozstrzelanych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(868) Wniosek w sprawie obniżenia krawężników przy Szkole Podstawowej nr 1, naprawy płotu przy poczcie, zamontowania kosza na śmieci na roku ul. Spokojnej i Kościuszki.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(878) Wniosek w sprawie wykonania zabezpieczenia skarpy na końcu ul. Cedrowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(879) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(880) Wniosek w sprawie cyklicznego wykaszania skarpy przy placu zabaw przy ul. Nizinnej, zbiornika przy ul. Wodnej, działki przy ul. Szyszkowej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(881) Wniosek w sprawie wykupu działki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(907) Wniosek w sprawie przestawienia znaku "droga bez przejazdu" w stronę ul. Wieniawskiego oraz przestawienia znaku z nazwą ulicy Wieniawskiego.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(918) Wniosek w sprawie wskazania lokalizacji na tablicę informacyjną upamiętniającą miejsce urodzenia powstańca Piotra Mocka.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(919) Wniosek w sprawie uporządkowania połamanych drzew na ul. Czajkowskiego i przy boiskach sportowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(928) Wniosek w sprawie naprawy drzwi do schowka pod rampą skate parku na ul. Nizinnej w Mosinie oraz w sprawie utwardzenia tłuczniem tej ulicy.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(950) Wniosek w sprawie zlikwidowania skrętu w lewo z prawego pasa jezdni na ul. Poznańskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(951) Wniosek w sprawie zamontowania stojaka na rowery przy przystanku autobusowym oraz kosza na śmieci przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(960) Wniosek w sprawie rozpoznania tematu zagospodarowania drzew i krzewów, które rosną na działkach przeznaczonych pod budowę "Czerwonki".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(961) Wniosek w sprawie ustalenia kategorii ważności drogi na Osiedlu Czarnokurz.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(971) Wniosek w sprawie wstawienia szyby na przystanku autobusu szkolnego, naprawy zapadniętego chodnika oraz zamontowania drzwiczek do schowka skateparku.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(986) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Wieniawskiego i ul. Chopina w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1014) Zapytanie w sprawie dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1015) Zapytanie w sprawie gospodarstwa rolnego, z którym Gmina Mosina miała podpisaną umowę na czasowy pobyt zwierząt domowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1030) Wniosek w sprawie ustawienia znaków zakazu postoju wzdłuż ul. Wodnej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1031) Wniosek w sprawie wykonania remontu ul. Wodnej/ ul. Kopernika w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1032) Wniosek w sprawie usunięcia awarii oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej/ ul. Modrzewiowej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1033) Wniosek w sprawie dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Poniatowskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1039) Wniosek w sprawie naprawy zapadniętej studni kanalizacyjnej na ul. Kościuszki w Mosinie.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1046) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały sankcjonującej nazewnictwo miejsc zwyczajowo przyjętych oraz uchwały nadającej nazwę nowemu skwerowi.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1047) Wniosek w sprawie zakupienia i zamontowania profesjonalnego nagłośnienia w Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1074) Wniosek w sprawie aktualnego wykazu ulic z ważną dokumentacją projektową.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1075) Zapytanie w sprawie zakupu flag Mosiny dla mieszkańców.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1076) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw przy ul. Czajkowskeigo z działki 499/6 na działkę 499/5.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1077) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem części ul. Chopina i ul. Świerkowej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1122) Wniosek w sprawie budowy dolnej płyty targowiska miejskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1123) Wniosek w sprawie zamontowania 2 słupków odblaskowych na ul. Wodnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1124) Wniosek w sprawie posprzątania placów zabaw i przystanków autobusowych.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1139) Wniosek w sprawie usunięcia zarośli na ul. Świerkowej i naprawy kosza do gry na boisku przy ul. Czajkowskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1151) Wniosek w sprawie ustawienia tablicy z nazwą ul. Matejki; przestawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Wodnej; ustawienia lustra widoczności na ul. Wodnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1152) Wniosek w sprawie wycięcia jarzębiny oraz utwardzenia tłuczniem dojazdów do posesji na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
           - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(1153) Wniosek w sprawie zabezpieczenia kostki brukowej na podbudowę garażu blaszanego na ul. Nizinnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1168) Wniosek w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości postawienia zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i ul. Wspólnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf

Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf