Roman Kolankiewicz

Funkcja:
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Członek Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Okręg wyborczy nr 6:
Mieczewo, Radzewice

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(18) Wniosek w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 699.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(19) Zapytanie w sprawie lokalizacji dodatkowego przystanku szkolnego w Radzewicach i wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na tę inwestycję.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(52) Wniosek w sprawie zmiany taryfy zakupu energii elektrycznej w świetlicy w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(94) Wnioski w sprawie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Mieczewie oraz wymiany licznika energii elektrycznej w świetlicy w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(244) Wniosek w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy czy istnieje możliwość przyłączenia nowych odbiorców do istniejącego wodociągu w Mieczewie i Radzewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(245) Zapytanie w sprawie liczby gospodarstw domowych podłączonych do wodociagu zasilanego wodą z ujęcia Majątku Rogalin.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(279) Wniosek w sprawie wykonania ekspertyzy oceniającej czy do wodociągu w Mieczewie mogą być przyłączeni nowi odbiorcy.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(280) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(409) Wniosek w sprawie ustawienia toalety przenośnej w Radzewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(410) Wniosek w sprawie wycięcia krzewów przy ul. Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(411) Wniosek w sprawie pomiaru natężenia ruchu na ul. Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(412) Wniosek w sprawie ustalenia kosztu utwardzenia ul. Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(416) Wniosek w sprawie uwzględnienia podczas projektowania dodatkowego zasilania wodociągowego wsi Mieczewo, podłączenia mieszkańców Mieczewo Osada.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(420) Wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie na własność Gminy Mosina działki nr 278/2 w Radzewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(450) Wniosek w sprawie udrożnienia przepustów rowów w ul. Szerokiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(485) Wniosek w sprawie wsparcia Dożynek Sołeckich w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(487) Wniosek w sprawie wyrównania zjazdu na drogę wojewódzką.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(523) Zapytanie w sprawie liczby ludności w Gminie Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(524) Wniosek w sprawie połączenia chodnika w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(525) Wniosek w sprawie remontu chodnika w ciagu ul. Szerokiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(539) Zapytanie w sprawie realizacji zadania "Mieczewo-wodociąg (mała pętla)".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(540) Zapytanie w sprawie kosztu budowy progów zwalniających na ul. Piotrowskiej i ul. Szkolnej w Daszewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(729) Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej na budowę boiska oraz wyniesienia przejścia w Mieczewie.pdf
(806) Zapytanie w sprawie realizacji zadania mającego na celu budowę dodatkowego zasilania wodociągu z Rogalina do Mieczewa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(844) Wniosek w sprawie utworzenia przystanku autobusowego na żądanie na ul. Rogalińskiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - załącznik do drugiej odpowiedzi.pdf

(891) Wniosek w sprawie inwestycji dotyczącej połączenia chodników w ciągu ul. Szerokiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(892) Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia srodków na projekt dodatkowego zasilania wodociągu w Mieczewie na projekt zbiorników magazynujących wodę.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(893) Wniosek w sprawie oznakowania ul. Kamioneckiej w Mieczewie informacją o ograniczeniu prędkości.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(894) Wniosek w sprawie wykoszenia terenów zielonych w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(924) Wniosek w sprawie odpowiedzi na pismo dotyczące wykoszenia terenów zielonych i podcięcia gałęzi.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(932) Wniosek w sprawie interwencji na budowie boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(935) Wniosek w sprawie ponownego rozpoznania możliwości budowy wodociągu z Rogalina do Mieczewa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1008) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1026) Wniosek w sprawie termomodernizacji świetlicy w Mieczewie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1027) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Kasztanowej w Mieczewie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1028) Wniosek w sprawie wykaszania terenów zielonych w Mieczewie w 2018 roku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1029) Wniosek w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Mieczewie i zaopatrzenia sołectw Mieczewo i Radzewice w wodę.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1034) Wniosek w sprawie dokonania analizy możliwości nasadzenia drzew i krzewów na działce nr 366 w Mieczewie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1057) Wniosek w sprawie udostępnienia kopii map sieci wodociągowej od Rogalina do Mieczewa.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
                 - załącznik część 1.pdf
                 - załącznik część 2.pdf

(1058) Wniosek w sprawie budowy zbiorników retencyjnych w Mieczewie i zoapatrzenie sołectw Mieczewo i Radzewice w wodę.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1059) Wniosek w sprawie przyspieszenia prac związanych z projektowaniem zbiorników retencyjnych dla wsi Mieczewo.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1065) Wniosek w sprawie udostępnienia raportu o sanitacji i zwodociągowaniu terenów wiejskich.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1067) Wniosek w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenach sołectw: Rogalin, Świątniki, Mieczewo i Radzewice.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1127) Wniosek w sprawie wyrównania dróg od drogi wojewódzkiej do miejscowości Mieczewo Osada.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1158) Zapytanie w sprawie realizacji zadania z budżetu obywatelskiego dla Sołectwa Mieczewo.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf