Czesław Tomczak (objęcie mandatu radnego z dniem 28.03.2019 r., wygaśnięcie mandatu z dniem 27 września 2021 r.)