Podstawowe informacje

Elżbieta Jarecka
Kontakt:
tel. 609 678 449
elajarecka@wp.pl

Funkcja:
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
Przewodnicząca Komisji Statutowej

Komisje:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
Komisja Statutowa (doraźna)
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina (doraźna)

Klub radnych:
"OdNowa"


Okręg nr 1:
CZAPURY, BABKI, GŁUSZYNA LEŚNA, KUBALIN, WIÓREK, DASZEWICE, ROGALINEK, SASINOWO, ROGALIN, ŚWIĄTNIKI, MIECZEWO, RADZEWICE