do 31.05.2022 r.

        -Udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         załącznik nr 1.pdf
         załącznik nr 2.pdf
         załącznik nr 3.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         -  druga udzielona odpowiedź.pdf
          załącznik nr 1.pdf
            załącznik nr 2.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
           - załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik do odpowiedzi.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik do odpowiedzi.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
               załącznik do odpowiedzi.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
               - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik do odpowiedzi.pdf
            -druga udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
             załącznik do drugiej odpowiedzi.pdf
            -trzecia udzielona odpowiedź.pdf
              załączniki do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź przez WZDW.pdf
            -druga udzielona odpowiedź.pdf
             załącznik do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik nr 1 do odpowiedzi.pdf
              załącznik nr 2 do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
             -udzielona odpowiedź.pdf
                załącznik do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź nr 1.pdf
            - udzielona odpowiedź nr 2.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
             załącznik do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf 
                  załącznik do odpowiedzi.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
              załącznik nr 1 do odpowiedzi.pdf
              załącznik nr 2 do odpowiedzi.pdf
              załącznik nr 3 do odpowiedzi.pdf
              załącznik nr 4 do odpowiedzi.pdf