Małgorzata Kaptur (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z dniem 31.12.2021 r.)