Mieczysław Rożek (objęcie mandatu z dniem 11.08.2022 r.)