Tomasz Łukowiak (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu z dniem 5.03.2019 r.)