(696) Interpelacja w sprawie zestawienia wniosków do Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych

Interpelacja radnego

Interpelacja (PDF, 26 KB)