(659) Zapytanie w sprawie likwidacji spółki „Park Strzelnica”

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 119 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 73 KB)