(769) Zapytanie w sprawie wskazania terminu zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej z ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 127 KB)


Zapytanie radnej

Zapytanie (PDF, 67 KB)