(770) Interpelacja w sprawie wyprofilowania ulicy Mieszka I w Mosinie.

Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 123 KB)


Interpelacja radnej

Interpelacja (PDF, 72 KB)