Kadencja 2010-2014

(920) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utworzenia publicznych przedszkoli: Słoneczko i Akademia Odkrywców prowadzonych przez inne osoby fizyczne lub prawne niebędące jednost

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(919) Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie opracowania projektu dotyczącego montażu dwóch lamp ulicznych wzdłuż placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(918) Zapytania i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie usunięcia materiału z budowy kanalizacji sanitarnej w Krosinku, znajdującego się przy ul. Parkowej

Zapytania i wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(917) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie przygotowania projektu dotyczącego zamontowania 4 lamp na ul. Wiosennej w Dymaczewie Starym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(916) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utwardzenia ul. Lipowej w Daszewicach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(915) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Daszewice w ul. Bocznej od ul. Poznańskiej na wysokości nr 73-75

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(914) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie przeprowadzenia równania ul. Kostrzewskiego w Rogalinku oraz budowy oświetlenia tej ulicy co najmniej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(913) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie postawienia słupka ograniczającego parkowanie samochodów na ul. Kasprowicza w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(912) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie umożliwienia, w ramach przebudowy linii kolejowej, mieszkańcom posesji przy ul. Leśnej w Krośnie wejścia do nich

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(910) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie: nadania nazwy ulicy, zamiany gruntów w Dymaczewie Nowym, informowania przez spółkę ENEA mieszkańców objętych wyłączeniami prądu

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF

(911) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wolnych miejsc w publicznych przedszkolach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(909) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie przedszkola Słoneczko i przedszkola Akademia odkrywców

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(908) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ustawienia słupka z tablicą dotyczącą numeracji nieruchomości znajdujących się przy ul. Dolnej 20A-20K we wsi Daszewice

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(907) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Daszewicach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(906) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wyznaczenia dodatkowego przystanku szkolnego w Borkowicach

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie interpelacji Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.PDF

(905) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wykupienia ul. Wodnej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(896) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie poszerzenia ul. Poznańskiej na odcinku posesji nr 97, zwiększenia powierzchni pasa drogowego

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie interpelacji Starostwu Powiatowemu w Poznaniu.PDF

(885) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wyrównania ulic gruntowych między ul. Torową a Leszczyńską

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(884) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie tężni solankowej w Ptasim Parku

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(883) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy ul. Leśnej w Czapurach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(904) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania terenu przy byłej szkole prywatnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(903) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia budynku po byłej szkole katolickiej przy ul. Wawrzyniaka.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF

(902) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie utwardzenia zjazdu z ul. Sowinieckiej w ul. Dembowskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzwoi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(901) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie usunięcia drzew oraz poszerzenia prawoskrętu z ul. Sowinieckiej w Kolejową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(900) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie zaciągnięcia nowych pożyczek.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(899) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wyrównanie ulicy Mieszka I w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(898) Wniosek radnej Wiesławy Mani o oznakowanie trasy objazdu samochodów ciężarowych ulicą Sowiniecka do Stora Enso

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(897) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie doprowadzenia nitki wodociągowej w Daszewicach.

Inerpelacja oraz pismo przekazujace sprawe Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(895) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej o uwzględnienie w pierwszej kolejności wykonania kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej w Daszewicach i zaprojektowanego przyłącza dla dz. Nr 456/

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(894) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie utwardzenia ul. Lipowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(893) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie odnowienia nawierzchni tłuczniowej na ul. Strzałowej.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(892) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania pasa drogowego przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(891) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o zbadanie nieprawidłowości działania żwirowni w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(890) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o udzielenie informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych kontroli w sprawie skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(889) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie doprowadzenia nitki wodociągowej w drodze powstałej decyzją lokalizacyjną na podział nieruchomości p.Śmieszały.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(888) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(887) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zamontowania oświetlenia ulicznego we wsi Daszewice ul. Zakątek.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(886) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zastosowania skutecznego odwodnienia terenu ul. Głównej przy posesji nr 72 w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Informacja o przekazaniu wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF
Przekazanie wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF

(882) Interpelacja radnej w sprawie wykupu drogi w Daszewicach.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(881) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie odbycia wspólnego posiedzenia komisji.

Wniosek.PDF

(880) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie remontu pomieszczeń w budynku dawnej siedziby ZUK-u przy ul. Krotowskiego w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(879) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat podjętych działań w sprawie zadymiania posesji przy ul. Szkolnej 24 w Daszewicach

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(878) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji o ilości dzieci urodzonych w latach 2004-2013 zamieszkałych we wskazanych miejscowościach Gminy Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(877) Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wprowadzenia ułatwień w związku z objazdem na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(876) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanego objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(875) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie usunięcia dziko nasadzonego krzewostanu na odcinku ulicy Leśmiana

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(874) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie złagodzenia łuku na prawoskręcie ronda z ul. Sowinieckiej na ul. Niezłomnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF

(873) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania terenu przy nieczynnym magazynie WSS przy ul. Tylnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(872) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(871) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej dla wsi Czapury, Wiórek, Babki - ul. Leśnej

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja.PDF

(870) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej obwodnicy na odcinku tzw. Czerwonki

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(869) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie gruntu po PREFABECIE

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(868) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji w sprawie zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina oraz udostępnienie zarządzeń i protokołów Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektoni

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(867) Wniosek i zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie naprawy uszkodzonego szamba w Krosinku oraz w sprawie terminu położenia asfaltu na ul. Ludwikowskiej

Wniosek i zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(866) Zapytanie i wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie rozbudowy szkoły w Krosinku, w sprawie usunięcia drzew powalonych na boisko szkolne w Dymaczewie Starym oraz w sprawie podlewania

Zapytanie i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

(865) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozważenia możliwości wycięcia na terenie gminy Mosina wszystkich przydrożnych topoli

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(864) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa poruszających się chodnikiem na ul. Strzeleckiej od ul. Mieszka I do ul. Bolesława Krzywoust

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(863) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zagospodarowania skweru zieleni na ul. Krzywoustego jako placu zabaw dla dzieci

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(862) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie braku realizacji inwestycji polegającej na ułożeniu rurociągu deszczowego w ul. Strzałowej do ul. Torowej

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(861) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie rozpoczęcia i kontynuacji budowy rurociągu burzowego w ciągu ul. Strzałowej i ul. Długiej do ul. Torowej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(860) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zaprojektowania i wykonania chodnika po jednej stronie jezdni ul. Poznańskiej w Daszewicach, a po drugiej - ścieżki rowerowej oraz w spr

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF
Przekazanie sprawy Zarządowi Dróg Powiatowych.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(859) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie usunięcia płotu betonowego, który przysłania wyjazd z parkingu sklepu Neopunkt przy ul. Sowinieckiej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(858) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie nasadzeń nowych drzew w trakcie realizacji inwestycji drogowych, które się nie przyjęły lub uschły

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(857) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wycięcia suchego drzewa przy budynku poczty

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(856) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(855) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF
Przekazanie sprawy Zarządowi Dróg Powiatowych.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(852) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystąpienia do WZDW o wyrażenie zgody na nadanie nazwy odcinkowi drogi we wsi Dymaczewo Nowe i w sprawie zmiany nazwy stacji kolejowej Iłów

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(849) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie w BIP protokołów i wystąpień pokontrolnych RIO, Wojewody oraz innych organów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowienie wniosku i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF


(854) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie nowych obowiązków Straży Miejskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(853) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie naboru uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina".

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(851) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(850) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(848) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o przekazanie przez Burmistrza Radzie Miejskiej informacji, o których mowa w ustawie o planowaniu przestrzennym

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(847) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o podjęte przez Burmistrza Gminy Mosina działania w związku z drogami wewnętrznymi na osiedlu Leśnym w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

(846) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie mpzp dla części wsi Dymaczewo Nowe.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(845) Wniosek radnego Jacka Rogalki o uporządkowanie terenu w sąsiedztwie pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(844) Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie znaków ograniczających prędkość na ul. Krasickiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(843) Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie właściciela działki, chodnika i pasa zieleni na ul. Strzeleckiej.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(842) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o wykoszenie trawy na ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(841) Wniosek radnego Jacka Szeszuły o dokonanie przeglądu i usuniecie uschniętych obsadzeń nowych drzew na głównych ciągach ulic.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(840) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie udostępnienia harmonogramu wykonywanych prac przy budowie ul. Gałczyńskiego w Mosinie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(839) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie poszerzenia odcinka ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Załącznik do wniosku - fotografie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(838) Zapytania i wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie funkcjonowania targowiska w Mosinie.

Zapytania oraz wniosek z pismem przekazującym sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(837) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie modernizacji linii kolejowej w granicach miasta.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(836) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru zawartych umów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

(835) Zapytania oraz wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ulicy w Dymaczewie Nowym.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(834) Zapytania i wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przetargu i umowy na najem budynku przychodni zdrowia w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(833) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Szkoły Podstawowej w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku.PDF


(832) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie protokołów kontroli przeprowadzonych na Osiedlu Królewskim w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(831) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie sprawozdania rocznego Straży Miejskiej oraz o zmianę sposobu informowania o działalności Straży Miejskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(830) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o przestawienie i uporządkowanie znaków z nazwami ulic w Drużynie i Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

 


(829) Wniosek do Komisji Statutowej o nadanie nazw osiedlom.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Przewodniczącej Komsiji Statutowej.PDF

(828) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budynku po byłej szkole katolickiej przy ul. Wawrzyniaka.

Zapytania oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(827) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedszkolnych placów zabaw.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(826) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(825) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o oznaczenie i zagospodarowanie zielenią fragmentu pobocza ulicy Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(824) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie reaktywacji/budowy strzelnicy w parku gminnym "Strzelnica".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(823) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie znaku między ścieżką rowerową a chodnikiem na ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(822) Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uporządkowanie i nadzór terenu bulwaru przy ognisku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

 


(821) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie nowej organizacji ruchu w rejonie budowanego osiedla Królewskiego w Mosinie oraz o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(820) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o udostępnienie treści odpowiedzi na pozew, który złożyła Gmina Mosina w procesie sądowym z powództwa Sławomira Ambrożewicza przeciwko Gminie Mosina

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(819) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Mosina.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(818) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie aktualizacji strony internetowej w części dotyczącej funduszy unijnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(817) Wniosek radnego Kordian Kleibra w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadoleń i wyrw na ul. Skrytej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(816) Wniosek radnego Kordiana Kleibera w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadoleń i wyrw na ul. Strzałowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(815) Wnioski radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany zniszczonego kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Kalinowej i Strzeleckiej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(814) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie koszenia boisk oraz innych gminnych terenów zielonych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(813) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze stoisk na "Zielonym Rynku".

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(812) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie przedłużenia tunelu podziemnego - przejścia dla pieszych od stacji kolejowej w stronę ZUK-u..

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(811) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie projekty budowy ul. Gałczyńskiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(810) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie naprawy dziur w asfalcie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(809) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie naprawy części pobocza przy przystanku na ul. Mostowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzwoi Gminy Mosina. PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(808) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie uporządkowania części zielonej na terenie "Mojego Rynku".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowie Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(807)Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie przebiegu objazdów drogowych w czasie budowy tunelu w ciągu ul. Śremskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(806)Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie oceny zniszczeń brzegów Kanału i podjęcia ich umocnienia oraz w sprawie wykoszenia trawy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(805) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie terminu realizacji przejazdu "czerwonką".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(804) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie kosza na śmieci w Dymaczewie Starym oraz kontroli ścieżek rowerowych.

Wniosek oraz psimo przekazujące sprawę  Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(803) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przesunięcia przejścia z sygnalizacją świetlną na ul. Leszczyńskiej w stronę Krosna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(802) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zamieszczenia w "Merkuriuszu" informacji na temat ochrony prawnej sołtysów.

Wniosek oraz pismo pzrekazujące sprawę Burmistrzowi gminy Mosina.PDF

(801) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie zakresu remontu ul. Głównej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(800) Wniosek radnych Wiesławy Mani i Ryszarda Rybickiego w sprawie budowy odwodnienia ul. Krosińskiej, na odcinku od ul. Głównej od przejazdu kolejowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawy Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(799) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie budowy odwodnienia ul. Krosińskiej i ulic Osiedla nr 5.

Zapytanie oraz psimo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(798) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie przebiegu objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(797) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ul. Zielonej w Krośnie i ul. Gałczyńskiego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(796) Wniosek radnej Wiesławy Mani o zamontowanie tabliczek informacyjnych na wieży widokowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(795) Wniosek radnej Wiesławy Mani o utwardzenie odcinka drogi biegnącej na wieżę widokową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(794) Wniosek radnej Wiesławy Mani i wyłączenie z ruchu samochodowego ulicy Spacerowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(793) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uwzględnienia w projekcie jkanalizacji dla Czpur i Wiórka ul. Leśnej w Daszewicach i wsi Babki wraz z kanalizacją deszczową dla teg

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(792) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie opracowania wieloletniego planu dotychczasowego wykupu gruntów pod drogi gminne i przedstawienie go Radzie oraz zamieszczenia w Biu

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(791)Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykupu na własność mieszkań komunalnych przy ulicy Pożegowskiej 17 i okolicy.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(790) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie uregulowania własności gruntu Państwa Kręgielczaków zajętego pod promenadę.

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(789) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozliczeń z tytułu bezumownego korzystania z terenu prywatnego zajmowanego prze ZUK.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Ponowne zapytanie wraz z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o interwencję.PDF

Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(787) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zamontowania kosza na śmieci w Dymaczewie Starym i skoszenia boiska w Dymaczewie Nowym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(788) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o naprawę ulic w granicach miasta oraz na wsiach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

(786) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie: wymiany żarówki - ul. Śremska, dosadzania drzew - ul. Jasna.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(785) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka, wyrównania ulic w Krosinku, zamontowania lamp.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(784) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie objazdu związanego z budową tunelu.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(783) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku po obu stronach ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(782) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o pilne posprzątanie pasa drogowego przy skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(781) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o zebranie piasku z poboczy chodnika na ul. Strzeleckiej przy numerze 78.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(780) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o niezwłoczne załatanie dziur na skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka i Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(779) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie oczyszczenia kanałów deszczowych w ciągu ul. Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(778) Zapytania radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie prac nad budową kolektora deszczowego w ul. Strzałowej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(777) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyjazdu z garaży przy ul. Strzeleckiej i Krzywoustego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(776) Wniosek radnej Wiesławy Mani i radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie przeanalizowania projektu organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej i ul. Krzywoustego w Mosinie w związku z budową bu

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Przewodniczącemu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.PDF

(775) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Witosa w Dymaczewie Nowym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(774) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zbędnych mas ziemi powstałych w czasie modernizacji linii kolejowej w Nowinkach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(773) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie otrzymywanych przez niego diet

Zapytania i pismo przekazujące sprawę do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(772) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie kserokopii umów cywilno-prawnych zawartych przez organ wykonawczy Gminy Mosina oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z firmą

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(771) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opłat adiacenckich.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(770) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy na cele oświatowe.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(769) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(768) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie interwencji Straży Miejskiej na ulicy Gałczyńskiego w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gmina Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(767) Wniosek grupy radnych o rozważenie możliwości wystąpienia Gminy Mosina ze Związku Międzygminnego SELEKT.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(766) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie statutów sołectw i osiedli.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Przewodniczącej Komisji Statutowej.PDF

(765) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie skarg skierowanych do Rady.

Wniosek przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.PDF
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Uzupełnienie wniosku.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(764) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wprowadzenia zmian w terminarzu robót przy budowie kanalizacji sanitarnej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(763) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie monitoringu

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(761) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie korzystania przez Gminę Mosina z usług firm ochroniarskich

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(762) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania Programu Budowy Dróg Gminnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(760) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ekspertyz i badań poprzedzających wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla Osiedla Leśnego w Czapurach

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(759) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wschodniej obwodnicy Mosiny.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(758) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie spalania odpadów na placach budowy.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(757) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie ronda ul. Niezłomnych - Sowiniecka - Wawrzyniaka.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(756) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wyciągnięcie konsekwencji z nieczynnego hydrantu w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(755) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zawieszenia prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(754) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(753) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o uporządkowanie stanu prawnego ulicy Wiśniowej w Czapurach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(752) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(751) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działek gminnych na terenie wsi Czapury.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowne zapytanie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(750) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie eliminacji zagrożenia w ruchu drogowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(749) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie przyznanego tytułu Gmina 5!

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(748) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie posprzątania chodnika przy ul. Kolejowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(747) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie przekazania monet 1 Mosin na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(746) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wykonania studni chłonnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(745) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(744) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie projektu budowy chodnika w ul. Łąkowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(743) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie finansów Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(742) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie wytyczenia objazdu związanego z przyszłą budową tunelu pod linią kolejową Poznań-Wrocław.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(741) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia terenu po Barwie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy według właściwości.PDF

Zapytanie w sprawie braku odpowiedzi oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(740) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie sytuacji w mosińskiej służbie zdrowia.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(739) Wniosek radnej Marii Krause w sprawie likwidacji przewężenia w ciągu ul. Podgórnej w Rogalinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(738) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o pilną naprawę lampy oświetleniowej w ciągu ul. Lipowej w Pecnej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(737) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmsitrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(736) Wniosek radnej Wiesławy Mani o ujęcie ul. Leśnej w Krośnie w wykazie ulic do posypywania zlodowaceń w okresie zimowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(735) Wniosek radnego Mariana Osucha o wykonanie projektu chodnika w ul. Bankowej w Wiórku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(734) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o oddelegowanie przedstawiciela Gminy Mosina na spotkanie dotyczące opracowania planu transportowego oraz o zajęcie stanowiska w sprawie tego opra

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(733) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wytyczenia i oznaczenia w widoczny sposób odcinka ul. Wiśniowej na Osiedlu Leśnym w Czapurach między ul. Czereśniową i ul. Morelową

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(732) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2013

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pismo informujące o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(731) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wyrównania ul. Strzałowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(730) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podziału działek na osiedlu Przy Dębach w Rogalinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(729) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów opracowania strategii rozwoju i strategii promocji

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(728) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia Koncepcji zagospodarowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla miasta Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(727) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie bezzwłocznego opracowania przez Burmistrza Gminy Mosina wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych i przedstawienia go Radzie Miej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(726) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Strzeleckiej z ul. Leszczyńską w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(725) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wywiezienia resztek krawężników betonowych i ziemi u zbiegu skrzyżowania ulic: Strzałowej i Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(724) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Mosina od 2014 roku

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowne zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Radny zrezygnował z udzielenia mu odpowiedzi pisemnej.


(723) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie MOJEGO RYNKU na targowisku w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowne zapytanie.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(722) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ilości miejsc postojowych wyznaczonych przez Burmistrza Gminy Mosina dla osiedla Family House w Czapurach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi.PDF

Prośba Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do Burmistrza Gminy Mosina o uzupełnienie odpowiedzi na zapytania radnej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi i przekazanie jej Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Prośba do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o uzupełnienie odpowiedzi i przekazanie jej Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(721) Zapytania radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie objazdów w trakcie budowy tunelu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie oraz w sprawie kontroli hydrantów w rejonie Studni Napoleon

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF

 


(720) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budynku po byłej szkole prywatnej przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(719) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie siłowni w Ptasim Parku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(718) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na 2014 rok dotyczących koncepcji i rozbudowy SP w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(717) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu obowiązujących i opracowywanych planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(716) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(715) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(714) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zmiany lokalizacji pojemników na odzież używaną, stojących przy ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(713) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o interwencję w sprawie oświetlenia ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(712) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o interwencję w sprawie ul. Strzałowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(711) Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie inwestycji na ul. Strzałowej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(710) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie ustalenia objazdów w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(709) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie oznakowania dróg gminnych w Krajkowie.

Wniosek oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(708) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoleń - warsztatów mosińskich urzędników

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(707)Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie porządku i czystości w gminie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź-załącznik.PDF


(706) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie równania ulic w Krosinku i Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(705) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie liczby zameldowanych mieszkańców na terenie Gminy Mosina.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(704) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie organizacji 1 Rajdu Wielkopolskiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(703) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w spr. wprowadzenia dodatkowego kursu linii 691.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę  Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(702)Wnioski radnego Waldemara Wiązka w spr.: oczyszczenia kanału Olszynka, wyprostowania znaku drogowego, wyrównania ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(701) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(700) Wniosek radnej Wiesławy Mani o oznakowanie Studni Napoleona.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(699) Zapytanie radnej Wiesławy Mani o etap realizacji sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(698) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie monitorowania lasu przy ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(697) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie nasadzeń na Osiedlu nr w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(696) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(695) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zamontowania progów zwalniających w strefie dworca kolejowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(694) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy estetyki terenów gminnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(693)Wnioski oraz zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(692) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie starej stodoły w Żabinku.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(691) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie usunięcia stert gałęzi wzdłuż torów kolejowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(690) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów i źródeł finansowania zakupu oraz instalacji siłowni w Krośnie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(689) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wyprofilowania zakrętu z ulicy Wawrzyniaka w ulicę Mostową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(688) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie utworzenia przedszkola w Pecnej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(687) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania zadoleń ul. Dembowskiego w Mosinie od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(686) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania i wytłuczniowania ul. Cisowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(685) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie pozostawienia otworów i furty pod torami kolejowymi podczas montażu ścian dżwiękochłonnych w celu umożliwienia awaryjnego pompowania wó

Zapytanie oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(684) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie uruchomienia zleceń na równanie dróg i oczyszczenia studni chłonnych na Osiedlu nr 3 w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(683) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie zadolenia na ul. Żwirowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(682) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia chwastów z chodnika i krawężników na ul. Krasickiego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

(681) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zmiany ustawienia znaku na ul. Dworcowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(680) Wniosek radnego Kordian Kleiber o umożliwienie udziału w urzędowych wizjach lokalnych.

Wniosek oraz pismo przekazujący sprawę Burmistrzowi Gmniny Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(679) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie rozwiązania problemu zaniżonego chodnika na ul. Skrytej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(678) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy przy ul. Strzeleckiej Modelowej Biblioteki.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(677) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej/ul.Głównej w miejscowości Pecna.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(676) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie funduszy europejskich.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(675) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wycięcia drzew na terenie pomiędzy budynkiem Mosińskiego Ośrodka Kultury, a budynkiem Straży Miejskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(674) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wyciętych gałęzi i niestarannego przycięcia drzew nad Kanałem Mosińskim

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(673) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie płytek chodnikowych na zakręcie ul. Topolowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzoiw Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(672) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie realizacji ronda u zbiegu ulic Sowinieckiej - Mostowej - Wawrzyniaka.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(671) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie przebudowy linii kolejowej Poznań-Wrocław.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(670) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie zatoki autobusowej przy ul. Mostowej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina. PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(669) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie powstania punktu rehabilitacyjnego.

Zapytanie oraz pismo przeakzujące sprawę Burmistzrwoi Gminy Mosina.PDF

(668) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie profilowania dróg na Osiedlu nr 3.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(667) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego o odbudowę bramy z furtką przy starej szkole w Nowinkach.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(666) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o pilną wymianę żarówek na ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(665) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej w studium drogi i omijającej starą część Czapur, Wiórek i łączącej się z drogą wojewódzka nr 431 w pobliżu mostu na Warcie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF


(664) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych oraz wykazu roszczeń z lat 2011-2013.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(663) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych w pobliżu dworca kolejowego w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Zapytanie oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(662) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zmianę systemu pobierania opłaty targowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(661) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o wypełnienie kruszywem głębokiej niecki na ul. Polnej w Krośnie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(660) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji na temat osób zameldowanych na Osiedlu Leśnym w Czapurach i dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(659) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie intensywniejszego wykorzystania świetlicy wiejskiej w Czapurach na potrzeby szkoły

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(658) Wniosek radnego Jana Marciniaka o wystąpienie do Naczelnika Wydziału ds. funduszy europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapytaniem w sprawie rewitalizacji pl. 20

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Monit.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(657) Wniosek radnego Jana Marciniaka o przesłanie ksero umowy pomiędzy Gminą Mosina a Szkołą Katolicką na wynajem budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(656) Wniosek radnego Jana Marciniaka o wskazanie pozycji w przesłanej informacji, z której można by realizować przebudowę Placu 20 Października

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(655) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udział gminy w konkursie o wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(654) Wniosek radnego Jana Marciniaka o przesłanie dokumentu świadczącego o naborze wniosków na rewitalizację pl. 20 Października w Mosinie z Funduszu Norweskiego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(653) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykoszenia wysokich traw i przycięcia krzewów na narożnikach niezamieszkałych działek na osiedlu sportowców w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(652) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uzupełnienia brakującego kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jarzynowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(651) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka i rzeczki Samicy oraz w sprawie wyrównania ul. Bajera w Dymaczewie Starym i w Krosinku ul. Góreckiej, ul. Nad Pot

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja o przekazaniu części wniosków do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektoratu w Przeźmierowie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(650) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie określenia wysokości łącznej kwoty diet wypłaconych do tej pory członkom Komisji Statutowej oraz w sprawie budowy chodnika w ul. Wodnej

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(649) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wykonania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie udrożnienia instalacji odwadniającej drogę wojewódzką nr 431 na odcinku w Świątni

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(648) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wdrożenia systemu powiadomień SMS

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(647) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej na działce 79/45 i 80/3 w Krośnie

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(646) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie terminu zainstalowania oświetlenia na osiedlu sportowców

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(645) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wysypywania odpadów budowlanych do Warty w Wiórku

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(644) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zobligowania firmy Anton Röhr do dobudowy wału ochronnego

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(643) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie koszy na śmieci

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowienie wniosku i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(642) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie kosztów budowy ulic: Krasickiego, Strzelecka, Piaskowa w Krośnie - I etap.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(641) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie porządku na terenach gminnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(640) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kontroli prawidłowości odprowadzania wód opadowych na terenie firmy Anton Röhr

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Załącznik do udzielonej odpowiedzi.PDF


(639) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przejęcia od Nadleśnictwa Babki drogi, będącej przedłużeniem ul. Leśnej w Czapurach

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(638) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie witaczy na granicy Gminy Mosina

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(637) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie utwardzenia podmywanego pobocza wyasfaltowanego fragmentu ul. Poznańskiej w Rogalinie

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(636) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie chodnika na ul. Promowej w Czapurach

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(635) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie przedstawienia zmian WPI i WPF oraz udzielenie informacji na temat działki pomiędzy Szosą Poznańską a tzw. Czerwonką

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(634) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie kosztu budowy drogi Krosno-Krosinko.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(633) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy zjazdu z ul. Głównej w ul. Polną w Krośnie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(632) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Krasickiego

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Staroście Poznańskiemu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(631) Wniosek radnej Wiesławy Mani o ułożenie płyt na ul. Cisowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(630) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie ul. Leśnej w Krośnie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(629) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o pomoc dla mieszkańców zalewnych wodą na narożniku ul. Akacjowej i Torowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(628) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie ul. Słonecznej w Krośnie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(627) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o likwidację wyrw w nawierzchni ul. Piotrowskiej w Daszewicach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(626) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o przygotowanie pisemnej informacji na temat zaawansowania prac planistycznych dotyczących mpzp dla terenów dzikiej zabudowy w Dymaczewie Nowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(625) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o utworzenie na str. www.mosina.pl zakładki oraz wydanie publikacji poświęconej laureatom Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(624) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie komunikacji na Osiedlu Leśnym w Czapurach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(623) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie środków do dyspozycji sołectw i osiedli.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(622) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(621) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie upamiętnienia ppłk. Stanisława Kasznicy i ppor. Jana Kasznicy

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(620) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie finansowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(619) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia rowów i poboczy na trasie Mosina-Stęszew.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(618) Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie budowy chodnika na ul. Skrytej w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(617) Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie monitoringu miasta.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(616) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w różnych sprawach

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(615) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie odwodnienia ulic.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

 


(614) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o naprawę bramy i furtki przy "starej szkole" w Nowinkach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(613) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o przekazanie podziękowania OSP za pomoc w ratowaniu przed zalewaniem posesji na Osiedlu nr 3 w Mosinie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

(612) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(611) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wyznaczenia do ewentualnej wycinki 87 drzew wzdłuż drogi w Bolesławcu, związanego z przewidywaną naprawą drogi.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(610) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie "witaczy" na granicy Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(609) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy porządku i bezpieczeństwa

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF

Piąta udzielona odpowiedź.PDF

Szósta udzielona odpowiedź.PDF

Siódma udzielona odpowiedź.PDF


(608) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie informowania mieszkańców o MPZP.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(607) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zmian budżetowych na rok 2013.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(606) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie obsługi prawnej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(605) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie realizacji planowanego na dawnym polu sołeckim ujęcia wodnego w Rogalinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(604) Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie przygotowania tzw. planu transportowego dla Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(603) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie barierki na ul. Promowej w Czapurach.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(602) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie drogi dojazdowej do firmy Anton Rohr.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(601) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przyznania nagród i wygospodarowania pomieszczenia dla wolontariuszy opiekujących się psami z przytuliska.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(600) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działek 126/1, 126/2, 126/3 - obręb geodezyjny Czapury.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(599) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie jednego z platanów na ul. Dworcowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek oraz pismo przekazujące sprawę.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(598) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie jazu na Kanale Mosińskim w Bolesławcu

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(597) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź PDF


(596) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2010-2013

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(595) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planu pracy Straży Miejskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(594) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wykorytowania ul. Jaworowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(593) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie niewyrównania ul. Kasprowicza.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(592) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie miejsc parkingowych na pl. 20 Października.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(591) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie stanowisk postojowych na parkingu przy ul. Garbarskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(590) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie zapraszania na zebrania z mieszkańcami radnych z danego okręgu wyborczego.

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(589) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie budowy chodnika na ul. Skrytej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(588) Zapytanie radnego Jacka Rogalki w sprawie podania przyczyn podpisania bezprzetargowo umowy na konserwację i usuwanie usterek wodno-kanalizacyjnych w strukturze placówek oświatowych z fi

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(587) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie podania wpływu podatków z osiedla nr 4 za Barwą

Wniosek i pismo przekazujące sprawę do Burmistrza Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowiony wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(586) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Olszynki i Samicy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(585) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia parku, utwardzenia ul. Góreckiej, podania terminu objazdu do Nowego Krosna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

 

 

 


(584) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Dymaczewie Starym

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(583) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie rozwiązania problemu odwodnienia narożnika ul. Czereśniowej i ul. Sowinieckiej w Mosinie

Wnioski i zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(582) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wykonania wzmocnienia krawężnika i remontu nawierzchni zatoki parkingowej drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy zarządcy drogi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(581) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wytyczenia i właściwego oznakowania przejścia pieszego przy dwustronnym przystanku PKS w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy zarządcy drogi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(580) Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie wyrwy w okolicy marketu "TAF".

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(579) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku po obu stronach ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(578) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie pasa drogowego na ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(577) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o udzielenie informacji w sprawie umowy dzierżawy z syndykiem Swarzędz Meble S.A.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Informacja o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(576)Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budowy zatoki autobusowej na ul. Mostowej w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(575) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie utwardzenia zjazdów z ul. Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(574) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie porządkowania ulic z nieczystości po zimie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(573) Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Mosinie

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(572) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie nieczynnej linii kolejowej do Osowej Góry, w sprawie tak zwanej Czerwonki jako prawoskrętu dla pojazdów jadących od Poznania i dalej w kierunk

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Trzecia udzielona odpowiedź.PDF

Czwarta udzielona odpowiedź.PDF


(571) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wskazania przyczyn, dla których, mimo kolejnych opadów śniegu, nie zezwolono na odgarnięcie śniegu z ulic gruntowych na Osiedlu nr 3 w

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(570) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie sprawdzenia, czy w ramach reklamacji nie należy pilnie naprawić, utwardzonego bloczkami betonowymi, parkingu przy dworcu PKP w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(569) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie środków finansowych w wysokości 2.468.411,97 zł brutto z tytułu odszkodowania za teren o powierzchni 12.898 metrów kwadratowych, w związku z

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(568) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie podania kosztów organizacji w Mosińskim Ośrodku Kultury okolicznościowej imprezy z okazji Dnia Kobiet, z podziałem na MOK i Stowarzyszenie Nowo

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(567) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie porządkowania po każdym dniu targowym nie tylko płyty utwardzonej targowiska w Mosinie, ale także terenu do brzegów Kanału Mosińskiego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(566) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie koncepcji budowy ulic na osiedlu za Barwą, projektu związanego z kapitalnym remontem ul. Sowinieckiej w Mosinie oraz działań podejmowanych w

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(565) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wskazania, czy Gmina Mosina sprzedawała p. Mariuszowi Świtalskiemu lub jego firmie, czy firmom - działkę lub działki, które były wcześniej sk

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(564) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie udostępnienia kserokopii umowy pomiędzy Gminą Mosina a wykonawcą parkingu przy dworcu PKP w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(563) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie terenu, na którym obecnie jest zlokalizowany Zakład Usług Komunalnych w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(562) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Daszewicach oraz w sprawie remontu cząstkowego nawierzchni ul. Poznańskiej w Daszewicach

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(561) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie naprawienia ul. Piotrowskiej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(560)Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o zawieszenie prac nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Rogalina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(559) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie sposobu wyrównania nawierzchni ul. Piotrowskiej, ul. Szkolnej i ul. Żwirowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(558)Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(557) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Strzeleckiej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(556) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydzielenia działki 127/35 w Czapurach.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(555) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opracowania ulotki - apelu do niezameldowanych mieszkańców w sprawie PIT.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(554) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie preferencji dla osób adoptujących psy z mosińskiego przytuliska.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(553) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(552) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie obcięcia suchych i niebezpiecznych gałęzi na dwóch dębach w Dymaczewie Starym, przy ul. Podgórnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(551) Wniosek radnej Wiesławy Mani o zamontowanie kosza na śmieci przy figurze Matki Boskiej na ul. Leszczyńskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(550) Wniosek radnej Wiesławy Mani o przeanalizowanie zasadności ustawienia tak dużej ilości znaków drogowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(549) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę nawierzchni w drodze z Mosiny do Drużyny Poznańskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(548) Wniosek radnej Wiesławy Mani o wystąpienie do PKP o częściową naprawę przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(547)Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie szybkiej naprawy powstałych dziur w ciągach dróg powiatowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(546) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o wypompowanie powstałych w wyniku roztopów kałużysk w ciągu ulic gruntowych Osiedla nr 3.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(545) Wniosek radnego Jacka Rogalki o zobligowanie Nadzoru Budowlanego do pilnej inwentaryzacji terenu dzikiej zabudowy w Dymaczewie Nowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(544) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zorganizowania zebrania informacyjnego w Daszewicach, w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(543) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie odmowy wydania pozwolenia na budowę dla działek nr 42/3 i 3257.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(542) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(541) Wniosek radnego Kasprowicza w sprawie etatów w Straży Miejskiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(540) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wyjaśnienia przez Burmistrza Gminy Mosina sytuacji, jaka miała miejsce na sesji w dniu 30 stycznia br. w punkcie "Zapytania i wnioski radny

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(539)Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie publicznego wyjaśnienia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie sytuacji, jaka miała miejsce na sesji w dniu 30 stycznia br.

Wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(538) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie mieszkalnych zasobów Gminy Mosina.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(537) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zapewnienie przejezdności ulic gruntowych: Długiej, Kasztanowej i Jaworowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(536) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie dokumentacji związanej z wycinką drzew na działkach 295,207 oraz 127/35-42 obręb ewidencyjny Czapury.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(535) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie decyzji WZ dla działek 127/36, 127/38 i 127/42 obręb geodezyjny Czapury.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(534) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zarządzenia burmistrza nr GG.00501.334.2013.AS z dnia 7 stycznia 2013 r.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(533) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie koszy na śmieci.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(532) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie umów z firmą Family House.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(531) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie terenu po kruszarni gruzu.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(530) Zapytanie radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie zmiany cen za odbiór odpadów komunalnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(529) Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie ul. Wiśniowej w Czapurach.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(528) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie naprawy ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pismo przekazujące sprawę Staroście Poznańskiemu.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(527) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie naprawy ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(526) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie mpzp oraz Studium.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(525) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystającej studzienki na ulicy Czarnokurz.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(524) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o sprostowanie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej gminy Mosina oraz o przeproszenie radnego Jana Marciniaka.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(523) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie autobusu do Dymaczewa Starego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(522) Wniosek radnej Wiesławy Mani o odśnieżenie parkomatów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(521) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o wycofanie z procedury przetargowej gruntów łąkowych położonych między Baranowem a oddz. nr 1 leśnictwa Grzybno.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(520) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o podjęcie rozmów przez Burmistrza Gminy Mosina z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie uruchomienia wyciągu narciarskiego na Górze P

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(519) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(518) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mosina nagrań audio z sesji wraz z wynikami głosowań poszczególnych radnych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(517) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wycinki drzew nad Kanałem Mosińskim

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź (część 1).PDF
Udzielona odpowiedź (część 2).PDF
Udzielona odpowiedź (część 3).PDF
Udzielona odpowiedź (część 4).PDF
Udzielona odpowiedź (część 5).PDF
Udzielona odpowiedź (część 6).PDF


(516) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej obwodnicy - odcinka tzw. Czerwonki

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(515) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uporządkowania terenu i naprawy ogrodzenia oddzielającego targowisko od "Barwy"

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

(514) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie aktualizacji danych na stronie internetowej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(513) Wnioski radnej Barbary Czaińskiej w sprawie obniżenia studzienki kanalizacyjnej i przesunięcia hydrantu na ul. Łąkowej w Pecnej

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(512) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Leśnej w Krośnie i ul. Góreckiej w Krosinku oraz w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową parkingu przy szkole w Krosi

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(511) Wniosek radnej Barbary Czaińskiej w sprawie zamontowania barierek przy chodniku na łuku ul. Głównej i Lipowej w Pecnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF


(510) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku przy ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(509) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o rozmieszczenie naklejek informujących o zakazie umieszczania reklam i plakatów na nowych słupach latarnianych przy ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(508) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wywożenia śmieci z koszy w Parku Strzelnica.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(507) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy wjazdu w ul. Polną w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(506) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wymiany części płytek chodnikowych na zakręcie ul. Topolowej w Mosinie w rejonie internatu.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(505) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły nawiązujące do jego pytań z 27.08.2012 BR0003.440.2012 oraz artykułu Dariusza Urbanowicza "Gmina odzyskała budynek".

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(504) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie: kserokopii pism wysłanych do RZGW, ambulatoryjnego punktu rehabilitacji, wyroków w sprawie z powództwa Gminy Mosina przeciwko

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(503) Wniosek radnych: Krzysztofa Siestrzencewicza i Jerzego Falbierskiego w sprawie zamontowania lamp oświetleniowych w Bogulinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(502) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o wyrównanie ulicy Czereśniowej na odcinku Targowej do Gruszkowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(501) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budynku gminnego przy ul. Wawrzyniaka.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(500) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie mieszkań komunalnych na Pożegowie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(499) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie własności terenów, na których zlokalizowany jest Zakład Usług Komunalnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(498) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Krosinku.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(497) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wręczenia Stypendiów Samorządu Gminy Mosina.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(496) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie dopłat z tytułu ONW, wypłacanych przez ARiMR rolnikom z terenu wsi Sasinowo, Rogalinek, Krajkowo, Baranowo, Nowinki i Drużyna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF

 


(495) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie podania terminu i nazw ulic, na których w 2013 r. będą wykonywane utwardzone zjazdy z ul. Sowinieckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(494) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wystąpienia Urzędu Miejskiego w Mosinie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie założenia sygnalizacji świetlnej na ul

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(493) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ubezpieczeń NNW.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(492) Wniosek radnego Jana Marciniaka do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi klubów radnych w sprawie godziny rozpoczęcia sesji.

Wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(491) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie wpisu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Waldemara Krzyżanowskiego na jego profilu facebook, porównującego AQUANET do organizacji mafijnej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

(490) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(489) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie określenia się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Waldemara Krzyżanowskiego, czy zamierza przeprosić wszystkich radnych za wpis o "radnym, udaj

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(488) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie działania monitoringu.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(487) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie rozmów z AQUANET-em dotyczących zwodociągowania i skanalizowania terenu objętego uchwalonym m.p.z.p. w rejonie Sowinek.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(486) Wnioski radnego Waldemara Wiązka o wyrównanie ulic, zakup GPS-u dla Straży Miejskiej oraz o wykaz usług weterynaryjnych świadczonych gminie przy odławianiu zwierząt.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(485) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawach dotyczących firmy AQUANET.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(484) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie regulaminu utrzymania czystości.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(483) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zapytań i wniosków na sesji październikowej 2012.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(482) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie kosztów obsługi prawnej Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(481) Wniosek radnego Jacka Rogalki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie ul. Krasickiego, w ciągu ul. Leszczyńskiej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(480) Wniosek radnego Jacka Rogalki o częste patrole Straży Miejskiej ulic: Piotra Mocka, Leszczyńskiej i Głównej w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(479) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie oznakowania środkowej linii osi jezdni w ul. Leszczyńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(477) Wniosek radnego Waldemara Wiązka o położenie dywanika asfaltowego na ul. Wiejskiej i Ludwikowskiej w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(478) Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie projektów nowych podziałów zmniejszających działki budowlane na osiedlu "Pod Dębami" (Grzegorczyka) w Rogalinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(476) Wnioski radnego Waldemara Wiązka o częste równanie ul. Lipowej i wymalowanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Leśnej i Piaskowej w Krosinku.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(475) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie zatrudnienia p. Tokarskiej jako inspektora do nadzoru sadzenia drzew.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(474) Wniosek radnego Jacka Rogalki o przyspieszenie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Nałkowskiej - Boya-Żeleńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(473) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przedłużenia ul. Boya-Żeleńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(472) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie upowszechnienia wśród radnych przesyłania materiałów drogą elektroniczną.

Zapytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(471) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie oświetlenia drogi powiatowej pomiędzy Nowinkami a Pecną.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


(470) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o wykoszenie trawy w pasie drogowym wzdłuż ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(469) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o zastosowanie herbicydów w pasie drogowym wzdłuż ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(468) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat wpływów z opłat z tytułu wydanych decyzji środowiskowych na wycięcie drzew.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(467) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w 2012 r. na działalność związaną ze zbieraniem bądź przetwarzaniem odpadów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(466) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat terminu utworzenia trzeciego oddziału klasy pierwszej w SP nr 2 w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(465) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie Porozumienia zawartego między Gminą Mosina - właścicielem budynku przy ul. Wawrzyniaka a p. Ireną Kręgielczak - właścicielem szkoły pryw

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(464) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dróg wewnętrznych na osiedlu Olszynka.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(463) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(462) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie lokali i budynków stanowiących własność Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(461) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podziału gminy Mosina na okręgi wyborcze.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(460) Zapytanie radnej Wiesławy Mani w sprawie składowych kwoty wydatków na zakup usług pozostałych dostępu do sieci Internet ponoszonych przez Straż Miejską.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF


(459) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie naprawy wyjścia zaworu wodociągowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF
(458) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie tunelu pod linią kolejową w ciągu ul. Śremskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(457) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie wykonania ogrodzenia na wschodniej granicy remontowanego boiska w Rogalinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(456) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie wyeliminowania procederu prostytucji przy drodze wojewódzkiej 431 na odcinku od Świątnik do Mieczewa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(455) Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie bezdomnych zwierząt.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(454) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie utwardzenia skrzyżowania ulicy Jagodowej z Poziomkową.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(453) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zainstalowanie tablicy ogłoszeniowej w Czapurach - na osiedlu Leśnym koło "Żabki".

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(452) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o udostępnienie wniosków Burmistrza Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

(451) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie korespondencji Burmistrza Gminy Mosina z Ministerstwem Środowiska i Dyrektorem RZGW dotyczącym Rozporządzenia z 9 sierpnia 2012 r. w spr

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(450) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o liczbę gospodarstw domowych na ternach skanalizowanych, nieodprowadzających ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(449) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie kratek ściekowych od kanalizacjii deszczowej na ul. Krasickiego

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(448) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie odchwaszczenia chodników.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(447) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie oświetlenia na ul. Dworcowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(446) Zapytania i wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoły podstawowej w Krosinku i Dymaczewie Starym

Zapytania i wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(445) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody Krajkowo-Mosina

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(444) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie ustalenia strefy ochronnej ujęcia wody Krajkowo-Mosina

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF


(443) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Zespołu Szkół w Krośnie.(442)


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zmian personalnych w mosińskim urzędzie miejskim oraz GCI.(441)Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie przejęcia budynku po byłej szkole prywatnej państwa Kręgielczaków przy ul. Wawrzyniaka.(440)


Wnioski radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie zainstalowania dodatkowej furtki na plac zabaw przy ul. Szkolnej w Rogalinie oraz wysypania powierzchni tego placu grubą warstwą piasku o odpowi


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie naprawy chodnika położonego w Rogalinie, po północnej stronie drogi nr 431 (438)


Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przystanku autobusowego - szkolnego i placu zabaw dla dzieci z "Małej Drużyny" oraz w sprawie oświetlenia ul. Cichej w Drużynie (437)

 
 
 

Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wywiadu Burmistrza Gminy Mosina udzielonego "Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej" (436)


Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie wybudowania zatoki autobusowej na ul. Mostowej w Mosinie (435)


Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie określenia przewidywanego terminu remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie (434)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o złożenie przez Burmistrza Gminy Mosina wniosku do Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wysokości diet radnych (433)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie bardzo pilnego wycięcia gałęzi i odrośli na skrzyżowaniu w miejscowości Konstantynowo (432)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o interwencję w sprawie pilnej naprawy wjazdu na ul. Makową w ul. Głównej w Pecnej (431)


Zapytanie radnego Jacka Rogalki w sprawie określenia wielkości wpływu podatków tworzących budżet z poszczególnych osiedli w mieście (430)


Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie obecności na sesji Rady Miejskiej w Mosinie Pana Rzecznika (429)


Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie wynagrodzenia dla geodety, który w miejscowości Pecna miał odtworzyć punkty graniczne na działce 690 i 691 (428)


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie obsadzenia brzozami ul. Gałczyńskiego w Mosinie na odcinku od firmy "Stora Enso" do końca działki firmy "Anton Röhr" oraz w sprawie wykoszenia brzeg


Wniosek radnego Waldemara Wiązka o wystąpienie do Starosty, nadzoru budowlanego i zarządcy Kanału Mosińskiego - jazu w sprawie zmiany umiejscowienia nowej turbiny w innym świetle na budowie h


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o wskazanie błędów w stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącym odprawy emerytalnej dla burmistrza Zofii Springer (425)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doposażenia placu zabaw w Mosinie przy ul. Kalinowej oraz wykoszenia trawy i chwastów (424)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kontroli fotoradarowych na terenie Gminy Mosina.(423)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie mieszkańców naszej gminy.(422)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zabezpieczenie działki Państwa Dera przed zalewaniem.(421)

 

Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o pilne zainstalowanie oświetlenia na osiedlu "sportowców" i zainstalowanie tablicy z planem osiedla.(420)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji publicznej w sprawie sprzedaży działek w obrębie ewidencyjnym Sowiniec, Sowinki, Baranowo i Krajkowo oraz zamieszczenie na BIP-ie spra


Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie chodnika na ul. Słonecznej, przetargu na wykonanie II części ul. Piaskowej oraz wniosku o wykoszenie rowów przy drodze 431.(418)


Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie pożyczki z NFGWiOŚ.(417)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wymiany koszy na śmieci na "ogródkach jordanowskich" przy ul. Nałkowskiej i Skrajnej.(416)


Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIX/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012.(415)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bezpieczeństwa i stanu technicznego budynków na terenie miasta i gminy Mosina.(414)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie efektów rozmów z gminą ewnagelicko-augsburską w sprawie renowacji cmentarzy ewangelickich na terenie naszej gminy.(413)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie rocznego planu promocji Gminy Mosina oraz opracowanie strategii promocji Gminy Mosina.(412)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o podanie numerów działek w obrębie Sowiniec, Sowinki, Baranowo, które są własnością Gminy Mosina.(411)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie skargi Michała Zielińskiego z dnia 14 października 2011 r.(410)


Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie kąpieliska nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim (409)


Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie ustawienia większej ilości ławek i dodatkowych koszy w tzw. Ptasim Parku w Mosinie (408)


Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie usunięcia uschniętego drzewa i przycięcia gałęzi wierzby na targowisku miejskim w Mosinie i w jego rejonie (407)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie bloku mieszkalnego w Żabinku.(406)


Wniosek radnej Wiesławy Mani o przesunięcie lampy na skrzyżowaniu na ul. Mieszka I i Kazimierza Wielkiego.(405)


Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w spawie podatku rolnego i podatków od nieruchomości.(404)


Wniosek radnego Piotra Wilanowskego o zapewnienie środków na interwencyjne usuwanie nadmiaru wód opadowych lub pochodzących z roztopów.(403)


Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie skweru przy zbiegu ul. Kasprowicza i Leszczyńskiej.(402)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o naprawę wjazdu na ul.Nadleśną w Mosinie.(401)


Wniosek grupy radnych o zmianę zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, polegającą na rezygnacji z realizacji lub istotnej zmiany lokalizacji pl


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o zakazanie puszczania lampionów ogrzewanych ogniem podczas festynów, biesiad, czy wesel.(400)


Wniosek radnej Wiesławy Mani o wykoszenie trawy na skwerze przy ul. Krzywoustego w Mosinie.(398)


Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie terenów przy chodniku na ul. Krasickiego.(397)


Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie nasadzeń krzewów i drzew w pasie dróg osiedlowych, w związku z budową oświetlenia w Mosinie na ul. Śmiałego, Chrobrego i Łokietka.(396)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.(395)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zabezpieczenia ul. Kanałowej przed zalewaniem.(394)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Spacerowej.(393)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie badania efektywności prowdzonej przez Urząd Miejski w Mosinie promocji gminy.(392)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doprowadzenia wody do figury Matki Boskiej przy ul. Leszczyńskiej.(391)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie odsunięcia jednego z pracowników Referatu Inwestycji od przygotowywania odpowiedzi na jego wnioski i propozycje dotyczące poprawy rozwiązań drogowych,


Wnioski radnego Tomasza Żaka w sprawie: dymienia przy ul. Fiedlera, koszy na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp., znaku drogowego na rogu ul. 25 Stycznia i ul. Powstańców Wlkp., stojaków do


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia rowów na trasie Mosina - Dymaczewo Nowe, w sprawie uprzątnięcia śmieci na ul. Wierzbowej w Borkowicach i w sprawie naprawy ogrodzenia oka


Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie wynagrodzenia inspektora - Asystenta do spraw Obsługi Mediów (387)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie rozważenia nawiązania kontaktu z jednostką inżynieryjną Wojska Polskiego celem wykonania, w ramach ćwiczeń, drewnianego mostu w ciągu ul. Wierz


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wykonania projektu i ustawienia oświetlenia wzdłuż dwóch traktów pieszych przebiegających przez park "Strzelnica" (385)


Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie określenia sposobu rozwiązania problemu oczyszczania ścieków na terenie wsi: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki, Mieczewo i Radzewice (38


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie hydrantów przeciwpożarowych (383)


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie monitoringu w Mosinie (382)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o opracowanie kryteriów wyboru ulic do utwardzenia.(381)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o likwidację dzikiego wysypiska śmieci.(380)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko - Asystent ds. Obsługi Medi


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o ustawienie na ul. Spacerowej w Mosinie znaku zakazu wjazdu (z wyłączeniem miejszkańców i pojazdów Aquanetu) lub znaku D-14 "strefa zamieszkania".(378)


Wniosek radnego Kordiana Kleibra o naprawę chodnika na ul. Dworcowej.(377)


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia pojemników na odzież używaną.(376)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zakupu cystern dla straży pożarnej.(375)


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o podjęte działania Burmistrza Gminy Mosina w związku z zasypywaniem doliny zalewowej Głuszynki w Czapurach.(374)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zainstalowanie tablic ogłoszeń Osiedla nr 3 w rejonie ul. Łaziennej/Strzeleckiej, usunięcia gruzu na placu przy "Strzelnicy" oraz zamontowania w parku kilku


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o utworzenie na stronie www.mosina.pl zakładki poświęconej osobom uhonorowanym Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej.(372)

 

Wniosek radnego Jacka Szeszuły o usunięcie zniszczeń w asfalcie na wyjeździe z ul. Gałczyńskiego w ul. Sowiniecką.(371)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Mosińskiego Kabaretu.(370)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie likwidacji przewracających się drzew w parku Strzelnica.(369)


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wału na Kanale Mosińskim.(368)


Zapytanie radnej Marii Krause w sprawie równania dróg gruntowych w Rogalinku.(367)


Wniosek radnej Marii Krause w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi 431 w Rogalinku.(366)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie budowy sieci gazowej w Drużynie, Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Nowym i Dymaczewie Starym.(365)


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej.(364)


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Wieniawskiego oraz przeprogramowania świateł na skrzyżowaniu Szosa Poznańska/Poniatowskiego.(363)


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie rur kanalizacyjnych i "rzecznika urzędu".(362)


Zapytania i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy kanalizacji i odwodnienia ul. Ludwikowskiej w Krosinku, posprzątania ul. Wierzbowej.(361)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wypowiedzi burmistrza na sesji Rady Miejskiej.(360)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wymiany stojaka na rowery usytuowanego na dziedzińcu "Urzędu Miasta" (359)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie stojaków na rowery na parkingu przy dworcu kolejowym (358)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie budowy tunelu pod torami dla osiedla "Za Barwą" (357)


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przebudowy zakola z ul. Wawrzyniaka w ul. Mostową (356)


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wprowadzenie na łamy "Merkuriusza Mosińskiego" rubryki dotyczącej adopcji psów i kotów (355)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie placu zabaw na osiedlu Czarnokurz w Mosinie (354)


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o zmieszczenie w BIP-ie orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 27.01.2012 r. oraz wszystkich

 

Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udostępnienie w formie skanów pełnej treści orzeczenia o nałożeniu kary na Burmistrza Gminy Mosina za naruszenie dyscy

Orzeczenie zostało przesłane wnioskodawcy w dniu 16.04.2012 r.

Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie podziału działki rolnej na Podlesiu na tzw. mini-osiedle.


Zapytanie radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie taryfy należnego podatku po przekwalifikowaniu gruntów.


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o kontrolę realizacji jednoznacznych zapisów określających warunki zabudowy osiedla "Pod Dębami" w Rogalinie.


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o przeprowadzenie kontroli hydrantów zlokalizowanych w sąsiedzwie budynku Zespołu Szkół w Rogalinie.


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o ustawienie wiaty autobusowej w Krosinku.


Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie ul.Dworcowej.


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zachowania burmistrza na sesji.


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie oświetlenia wiaty autobusowej w Dymaczewie Starym.

 

Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wypowiedzi burmistrza na sesji Rady Miejskiej.Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zamontowanie w parku gminnym "Strzelnica" czterech ławek.

 

Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uszkodzonej nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej.

 

Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o pilne wyrównanie nawierzchni ulic gruntowych położonych między ul. Leszczyńską a ul. Torową.


Wniosek radnego Łuksza Kasprowicza w sprawie wdrożenia systemu EPUAP.


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zdefiniowania pojęcia przyłącza wodno-kanalizacyjnego.


Wniosek radnego Jacka Rogalki o ustawienie tablicy z nazwą ul. Jana Brzechwy.


Wniosek radnego Jacka Rogalki o naprawę chodnika przy markecie "Netto".


Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie miejsc parkingowych na ul. Mostowej, zapoznania mieszkańców z planami modernizacji linii kolejowej, o udostępnienie umowy z Polską Agencją Prasową.


Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie zaniżenia jezdni przed torami kolejowymi na ul. Sowinieckiej oraz zaśmiecenia nieruchomości przy ul. Kolejowej.


Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej przez Gminę Mosina.

 

Wniosek radnego Tomasza Żaka o zainstalowanie na wieży widokowej lunety.


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Śremskiej.


Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wieży widokowej na Pożegowie.


Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoleń burmistrza i pracowników


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Honorowego Obywatelstwa Mosiny.


Zapytanie radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ewentualnego wniosku sieci handlowej "Biedronka" o lokalizację sklepu w Daszewicach.

 
 

Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku po obu stronach ul. Jarzynowej.


Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie pasa drogowego przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Jarzynowej.


Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie pracy fotoradarów.


Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uzupełnienie dziur i wyrównanie poboczy na drodze Mosina - Czempiń.

 

Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uporządkowanie odcinka wzdłuż torów kolejowych pomiędzy przejazdem kolejowym na ul. Farbiarskiej/Targowej, a mostem kolejowym na kanale.


Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie wyprofilowania w Daszewicach zbiegu ulicy Dolnej z ulicą Poznańską.

 

Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie odtworzenia znaków poziomych - przejść dla pieszych.

 

Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie asystenta ds.obsługi mediów.


Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie próby lokalizacji i uruchomienia zakładu przerobu opon na terenach byłej SFM.


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie na stronie BIP Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Mosinie oraz o udzielenie informacji.


Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy infrastruktury wodociągowej w Borkowicach i Bolesławcu oraz terminu budowy ul. Krosińskiej.


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia odwodnienia i utwardzenia ul. Lipowej oraz Ludwikowskiej w Krosinku.


Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie naprawy ogrodzenia boiska szkolnego w Krosinku


Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie szkoleń urzędników i burmistrza.


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia pojemnika na odzież używaną stojącego na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i ul. Niemcewicza w Mosinie

 

Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przeniesienia pojemnika na odzież używaną z ul. Dworcowej w Mosinie na teren ZUK-u


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Stora Enso


Zapytanie radnego Tomasza Żaka w sprawie możliwości dostępu do punktu WI-FI w trakcie sesji Rady Miejskiej


Zapytanie radnego Tomasza Żaka w sprawie działań mających na celu przygotowanie się do wejścia w życie ustawy o języku migowym


Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie skutecznego odwodnienia zbiegu ulic: Konopnickiej - Orzeszkowej


Zapytanie radnego Tomasza Żaka w sprawie określenia powodu dymienia z komina położonego na terenie tzw. "Perkiewiczówki", przy ul. Fiedlera w Mosinie


Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie wymiany słupów energetycznych na ul. Fiedlera w Mosinie


Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie opracowania projektu dotyczącego przedłużenia sieci oświetleniowej wzdłuż ścieżki pomiędzy ul. Budzyńską a ul. Powstańców Wielkopolskich


Wnioski i zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie: chodników na ul. Topolowej i ul. Torowej, lokalizacji pojemnika na odzież przy Przedszkolu nr 3, ujednolicenia tablic z nazwami jednoste


Wnioski radnego Jana Marciniaka w sprawie informowania radnych podczas sesji przez Burmistrza Gminy Mosina o zbyciu mienia komunalnego oraz w sprawie wystąpienia do PKP o zamontowanie ławek n


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie likwidacji miejsc parkingowych strefy płatnej na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie przy ul. Kościuszki


Wnioski radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie systematycznego wypompowywania wody z ulicznych kałuż i systematycznego czyszczenia studni chłonnych na Osiedlu nr 3 w Mosinie


Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie określenia powodu naprawy kanalizacji w Baranówku


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dokończenia w 2012 r. oświetlenia na ul. Bolesława Śmiałego w Mosinie


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawienia organizacji obecnego przytuliska dla bezdomnych zwierząt


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zorganizowania turnieju piłkarskiego Mosina EURO 2012


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie postępowania przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych oraz wyroku Sądu Rejonowego w Śremie


Interpelacja radnej Marii Krause w sprawie działającej w Rogalinku drukarni "WIST"


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie rozbudowy firmy Anton Rohr


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów związanych z reklamami oraz ogłoszeniami w prasie i telewizji w 2011 roku


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w gminie Mosina


Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie naprawy drogi w Bolesławcu


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie uzupełnienia tłuczniem wielkich obniżeń w ul. Torowej w Mosinie


Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie naprawy kostki brukowej na ul. 25 Stycznia w Mosinie


Zapytanie radnego Tomasza Żaka w sprawie wypłaty dodatkowych, rocznych pensji - tzw. "trzynastek"


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Mosinie - na wysokości ul. Kalinowej


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie budowy sieci gazowej w Drużynie, Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym i innych miejscowościach


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania kilkuset złotych mosińskiej policji na zakup usługi dostępu do Internetu


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie konferencji w Dymaczewie Nowym oraz w sprawie "Merkuriusza Mosińskiego"


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działalności gospodarczej polegającej na recyklingu opon, prowadzonej na działce nr 2131/24 obręb Mosina


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprostowania błędnych informacji w "Merkuriuszu Mosińskim"


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie struktury wynagrodzeń i wykształcenia pracowników samorządowych w Gminie Mosina


Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wiat przystankowych


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji o ilości dzieci urodzonych od 2011 - 1997 we wszystkich miejscowościach gminy Mosina (Mosina z podziałem na ulice)


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wideofilmowania sesji Rady Miejskiej w Mosinie i publikowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej nagrań audiwideo oraz nagrań a


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ograniczenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Głuszynki w Czapurach


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie inwigilacji/kontroli pracy urzędników


Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie realizacji zadania dotyczącego żłobków


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie zwiększenia tempa prac przy wycinaniu drzew i krzewów na Kanale Olszynka, ustawienia drogowskazu w Rogalinie oraz terminu zakupu rowerów dla Straży


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie "dzikiej" eksploatacji kruszywa we wsi Bolesławiec, powiadomienia przez burmistrza organów ścigania i możliwości zatrzymywania przez Straż Miejską


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Poniatowskiego w Mosinie


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zmiany organizacji ruchu w ul. Piotra Mocka w Mosinie z kierunku kórnickiego ustawiając znak B-21: zakaz skrętu w lewo, dopuszczając skręt w ul. Rzeczy


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie możliwości otrzymania przez radnego informacji na temat podmiotów mających zakopaną infrastrukturę techniczną w drogach gminnych oraz w sprawie tr


Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie wskazania działek gminnych i uzyskanych za nie kwot w przetargach na zbycie mienia, które zostały przeprowadzone w roku 2011


Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie określenia etapu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie


Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie projektanta opracowującego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie założenia dodatkowej lampy na słupie energetycznym znajdującym się na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kasprowicza w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przycięcia drzew wrastających w przewody energetyczne przy posesjach nr 114, 120 i 122 na ul. Strzeleckiej w Mosinie


Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany oświetlenia na ul. Skrytej w Mosinie


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie asystenta burmistrza


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Dudek & Kostek


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie szybkiego zareagowania przez Straż Miejską w Mosinie na ponowne oklejanie ulotkami słupów latarnianych na ul. Dworcowej w Mosinie


Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie naprawy i uzupełnienia asfaltu na ścieżce rowerowej przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu, realizowanej przez firmę


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie wskazania budynków, w których znajdują się liczniki od prądu, od wody lub od gazu, za które płaci "urząd"


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie odtworzenia znaków granicznych na ul. Sosnowej w Pecnej oraz w sprawie kontynuacji karczowania brzegów i skarp na Kanale Olszynka od jazu w Pecnej d


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wycofanie ze sprzedaży działek w Rogalinie o łącznej powierzchni 2.5076 ha


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie udrożnienia odcinka chodnika na ul. Strzeleckiej w Mosinie - wzdłuż działki nr ewid. 2605/5


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany zdewastowanych tablic z nazwami ulic w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie naprawy uszkodzonego pomnika Tadeusza Kościuszki w Mosinie


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wydawania pisma informacyjnego Gminy Mosina "Merkuriusz Mosiński"


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie "Merkuriusza Mosińskiego"


Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie akceptacji wniosku o zainstalowanie na ul. Strzeleckiej w Mosinie znaków D-51 wraz z tabliczkami podznakowymi i wskazania, czy możliwa jest na dzi


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania plastikowych rur, jako pozostałości po budowanym chodniku na ul. Strzeleckiej w Mosinie


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania informacji uzyskanej z ankiet przeprowadzonych przez Pracownię Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sponsorowania obchodów 5 rocznicy F-16


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sponsoringu na terenie gminy Mosina


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie dróg w Czapurach na terenie inwestycji firmy Family House


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości etatów i osób zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina


Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie usunięcia słupa elektrycznego w Daszewicach


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie oświetlenia na ul. Bolesława Krzywowustego w Mosinie


Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Strzeleckiej w Mosinie


Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uszczelnienia i kontroli systemu poboru opłaty targowej i targowiskowej oraz poprawy komfortu pracy sprzedających na targowisku


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości dzieci i pracowników Przedszkola w Wiórku


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wprowadzenia kolejnych zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Wniosek radnego Waldemara Wiązka o podjęcie interwencji przez Burmistrza Gminy Mosina i wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji w związku z wydobywaniem kopaliny na działce nr 33/6 w Bolesławc


Wnioski Waldemara Wiązka w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnych we wsiach: Borkowice, Bolesławiec, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare oraz w sprawie zastosowan


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie opłat za infrastrukturę znajdującą się w pasach drogowych, wolnych stanowisk do obsadzenia w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz średniej powierzchni


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie plakatów wyborczych


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie uporządkowania przejścia na dworzec kolejowy od ul. Sowinieckiej wzdłuż toru kolejowego


Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podania sponsora dwóch słupów ogłoszeniowych, udostępnienia umowy sponsoringu między Burmistrzem Gminy Mosina a sponsorem i wskazania, czy były w st


Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uwzględnienia ilości mieszkańców w naliczaniu środków finansowych na realizację zadań wynikających ze statutu osiedla oraz w sprawie podania zasad n


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa w Dymaczewie Starym oraz w Drużynie


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania korespondencji między Burmistrzem Gminy Mosina a Prokuraturą Okręgową w Poznaniu w sprawie decyzji SKO odnoszących się do p. Świerczy


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zainstalowania na ul. Strzeleckiej w Mosinie znaków ograniczających prędkość do 40 km na godzinę


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uzupełnienia zadoleń na ul. Skrytej w Mosinie grubszym tłuczniem lub gruzobetonem


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podjęcia pilnej interwencji zmierzającej do poprawy lub budowy nowej nawierzchni drogi we wsi Bolesławiec


Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie planu miejscowego dla terenu "dzikiej zabudowy" w Dymaczewie Nowym przy jeziorze


Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania w pracach Rady Miejskiej w Mosinie nowoczesnych środków technicznych


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie placu zabaw na osiedlu Family House w Czapurach


Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie usunięcia trzech uschłych drzew z pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Dymaczewie Starym


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie utwardzenia wjazdów z ulic: Dembowskiego, Marcinkowskiego, Wiosny Ludów i Jana Brzechwy do ul. Sowinieckiej w Mosinie


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania przewodniczącym klubów radnych wszystkich wniosków do budżetu na rok 2012 złożonych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedl


Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie określenia lat, w jakich Burmistrz Gminy Mosina przekazywał radnym do wglądu wnioski sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli do projektów


Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie określenia etapu realizacyjnego remontu ul. Sowinieckiej i ul. Gałczyńskiego w Mosinie


Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie budowy wodociągu do Głuszyny Leśnej


Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie Przedszkola w Wiórku


Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie umieszczenia kosza na śmieci na ul. Wąskiej w Mosinie


Wniosek radnego Antoniego Karlińskiego w sprawie wycięcia chorego drzewka, stojącego w chodniku ul. Czereśniowej w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra o doprowadzenie aluminiowych słupów latarnianych, umieszczonych wzdłuż ul. Dworcowej w Mosinie, do czystości


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zakupu odblaskowych naklejek ostrzegających ewentualnych wandali o konsekwencjach umieszczania w miejscach do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plaka


Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przerwania budowy chodnika w ul. Piaskowej w Mosinie do momentu wycięcia starych karłowatych klonów


Zapytania radnej Wiesławy Mani w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej w Mosinie


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie przy ul. Krasickiego


Wnioski radnej Wiesławy Mani w sprawie zajęcia się problemem ścieżki rowerowej przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie oraz zabezpieczenia i właściwego umocowania płyty na studzience na tejże ścieżc


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przycięcia krzewów przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie przed skrzyżowaniem z ul. Jarzynową


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wykonania zjazdów - obniżeń krawężników na ul. Strzeleckiej w Mosinie przy planowanej drodze łączącej przez most z ul. Konopnickiej


Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zagospodarowania terenów przeznaczonych na zieleń na ul. Krasickiego w Mosinie


Wniosek radnego Jacka Szeszuły o udostępnienie korespondencji Burmistrza Gminy Mosina


Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie remontu poddasza Izby Muzealnej w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uporządkowania odcinka chodnika przy ul. Strzeleckiej 78 w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przestawienia znaku informującego o przejściu dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Mosinie


Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie posprzątania piachu zalegającego przy krawężnikach wzdłuż ul. Strzeleckiej w Mosinie


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zatrudnienia pani Tokarskiej


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie spalarni na terenie miasta Mosina


Wnioski radnego Waldemara Wiązka dotyczące dojazdu do gruntów rolnych poprzez drogę gminną nr ewid. 259 w Dymaczewie Nowym, dziury przy dojeździe do ronda w Mosinie od ul. Mostowej oraz zwięk


Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o zakończenie budowy wodociągu do Głuszyny Leśnej ze wszystkimi zaprojektowanymi przyłączami


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z ewentualnej sprzedazy niezabudowanej nieruchomości, położonej w Rogalinie, przy ul. Prezydialnej, na rzec


Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie określenia powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 292/3, 292/4, 292/5 i 292/6 we wsi Rogalin i wskazania, czy działki te są położone


Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wstrzymania ogłoszonego przetargu na sprzedaż gruntu komunalnego (tzw. sołeckiego) w Rogalinie przy ul. Prezydialnej


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie drogi powiatowej z Dymaczewa Starego do Drużyny


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zainstalowania lampy przy skrzyżowaniu ul. Kasprowicza i ul. Kolejowej w Mosinie


Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym


Zapytanie i wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Fundacji Stworzenia Pana Smolenia z Baranówka


Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2011 r.


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprzedaży pola sołeckiego w Rogalinie


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie liczby mieszkańców na nowych osiedlach w gminie Mosina


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opłacania przez Gminę Mosina z pieniędzy publicznych składek na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionych funkcji


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania autobusów szkolnych do przewożenia mieszkańców gminy Mosina i rozważenia zastąpienia dowozów szkolnych gminną komunikacją publiczną


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dowozu dzieci szkolnych mieszkających w Baranówku


Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie ostatnich ustaleń dotyczących linii kolejowej Poznań - Wrocław w granicach gminy Mosina


Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie etapu rozmów z Miastem Poznań i AQUANET SA na temat opłat za wodę i zrzut ścieków


Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wykoszenia z zielska korony Kanału Mosińskiego pomiędzy ul. Mostową a kładką na targowisku w Mosinie


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie odwodnienia ul. Torowej w rejonie ul. Długiej i ul. Akacjowej w Mosinie


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wdrożenia w gminie Mosina systemu informowania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka oraz częstszego monitoringu policji w rejonie Borkowic, Bolesławca i Dymaczewa Starego


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie projektu obwodnicy


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie montażu znaków drogowych w Dymaczewie Starym


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy wyjazdu z drogi w Dymaczewie Nowym

Wniosek został zrealizowany - wnioskodawca zrezygnował z otrzymania odpowiedzi pisemnej.

Zapytanie i wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie umowy pomiędzy Gminą Mosina a "AQUANET-em"


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie nośności i nawierzchni ul. Kolejowej w Mosinie


Wnioski radnego Waldemara Wiązka o udostępnienie umów dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania korespondencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej subwencji oświatowej dla SP w Krośnie


Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wycofanie ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Rogalinie


Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie asystentów burmistrza


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uaktualnienia strony Biuletynu Informacji Publicznej


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podziału środków finansowych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży


Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych w 2010 roku


Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina położonego na terenie wsi Rogalin


Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie propozycji utworzenia placówki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez panią Dorotę Owoc


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wystąpienia Gminy Mosina do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji 13 budynków oświatowych


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie uprzątnięcia terenu po awarii słupa na ul. Śremskiej w Mosinie oraz o podjęcie interwencji w związku z zaśmieceniem brzegu Kanału Mosińskiego w obsz


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykarczowania krzewów i drzew w Parku "Strzelnica" oraz zwiększenia patroli "radarowych" w Dymaczewie Starym oraz w Mosinie na ul. Śremskiej przy le


Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie zastępcy burmistrza Przemysława Pniewskiego, zmiany formy płatności związanej z budową ścieżki rowerowej Krosinko - Dymaczewo Stare, Dymaczewo Now


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie parkingu u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Strzeleckiej


Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doskonalenia komunikacji na linii Urząd - petent


Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie doniesienia do prokuratury na decyzje SKO


Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wskazania podstaw stwierdzenia, że prawnie nie jest możliwe podpisanie porozumienia z Zarządem Województwa dotyczącego utrzymania pasów dróg wojewó


Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie zamontowania lamp i nałożenia nakładki asfaltowej w Dymaczewie Starym, udrożnienia rzeczki Olszynki, utwardze