Kadencja 2014-2018

(242) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania spożywania alkoholu przez młodzież.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości