Kadencja 2014-2018

(329) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie sprzedaży alkoholu na terenie gminy Mosina.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości