Interpelacje i zapytania do nr 648

(3) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie utworzenia zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej, w której umieszczane byłyby wnioski przewodniczących jednostek pomocniczych.


Lista wiadomości