Interpelacje i zapytania do nr 648

(7) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty świadczeń specjalistycznych w przychodniach działających na terenie gminy Mosina.


Lista wiadomości