Interpelacje i zapytania do nr 648

(16) Zapytanie radnego Michała Kleibera w sprawie elektronicznego rejestru umów oraz udostępnienia rachunków wystawianych przez zleceniobiorców.


Lista wiadomości