Interpelacje i zapytania do nr 648

(21) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie zwiększenia bazy lokalowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.


Lista wiadomości