Interpelacje i zapytania do nr 648

(22) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie utworzenia Referatu Świadczeń Rodzinnych i podziału kompetencji na ten referat oraz OPS.


Lista wiadomości