Interpelacje i zapytania do nr 648

(23) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie projektu budżetu na rok 2019 w części dotyczącej wydatków majątkowych. (zapytanie wycofane)

Zapytanie zostało wycofane na prośbę Wnioskodawcy w dniu 8 stycznia 2019 roku.

Lista wiadomości