Interpelacje i zapytania do nr 648

(30) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie budowy odwodnienia Nowego Krosna.


Lista wiadomości