Interpelacje i zapytania do nr 648

(32) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur dotyczące wpływów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.


Lista wiadomości