Interpelacje i zapytania do nr 648

(33) Interpelacja radnego Michała Kleibera w sprawie udzielanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Lista wiadomości