Interpelacje i zapytania do nr 648

(37) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego dotycząca podjęcia rozmów z powiatem poznańskim w sprawie przebudowy drogi Dymaczewo Stare - Drużyna.


Lista wiadomości