Interpelacje i zapytania do nr 648

(50) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie kontroli zgodności projektów budowlanych z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Lista wiadomości